Filmmakers hebben vaak te maken met (te) weinig budget en de wegen naar grote landelijke fondsen zijn soms moeilijk te vinden. Hoe kun je door een combinatie van ambitie, slimme samenwerking en creatieve conceptontwikkeling met een klein budget toch een grote film maken?  

Tilburgse Studio Nova organiseerde de masterclass ‘Show Me The Money!’ in filmhuis Cinecitta . Een avond over filmfinanciering. Aan bod kwamen de ervaringen en best practices van nieuwe en ervaren filmmakers, en van de financiers. KONKAV licht de tips nog eens uit. 

7193

Rudi Brekelmans over de financiering van zijn debuutfilm Medulla

Rudi Brekelmans is van oorsprong scenarioschrijver. Met zijn fictiefilm Medulla maakte hij zijn debuut als regisseur, waarmee hij genomineerd werd voor de debuutcompetitie van het Nederlands Film Festival. De film van 50 minuten werd in slechts zes draaidagen opgenomen. Hoe kreeg hij de financiering voor deze film rond?  

Rudi Brekelmans over de financiering van zijn debuutfilm Medulla

Na een periode van schrijven, kreeg Rudi op basis van zijn script en zijn idee een klein budget (7500 euro) vanuit het Makersfonds van de Gemeente Tilburg. Het Makersfonds heeft als doel het mogelijk maken dat makers met hun thuisbasis in de gemeente Tilburg zich kunnen ontwikkelen en aan hun ambities kunnen werken. Het fungeert als een snelloket voor meer kleine bijdragen. Hoewel dit voor een film relatief weinig geld is, bleek dit budget voor Rudi van belang om het balletje aan het rollen te krijgen, mede op basis van het vertrouwen dat je hiermee krijgt.

Medulla is een film met een ingewikkeld script. Het was daarom van belang om dit budget in te zetten om een castingbureau in te kunnen huren. Op basis van de castinglijst die hij met het castingbureau kon ontwikkelen en het vertrouwen dat hiermee opgebouwd werd, sprongen vervolgens een aantal kleine fondsen in.  

Vanwege zijn jarenlange ervaring in de filmindustrie, realiseerde Rudi zich al snel dat Medulla geen film zal worden die volledig gefinancierd zal kunnen worden, en ook dat het Filmfonds geen haalbare kaart zou zijn. De film werd om die reden ook geschreven vanuit beperkingen. Dat de film zich afspeelt op 1 locatie is hier een voorbeeld van. De problemen waar hij tegenaan liep, zoals te weinig geld, probeerde hij continue om te zetten in creativiteit. Tegen zijn cast en crew speelde hij ook open kaart: ik heb niks, behalve een script. Hij maakte met iedereen dan ook afspraken op basis van goodwill en persoonlijk contact. Soms met een vaste dagprijs, met marges. 

Medulla is uiteindelijk gemaakt voor zo'n 45.000 euro, waarvan de helft is opgehaald via fondsen. Hiermee heeft Rudi met name de cast en crew een beetje kunnen betalen. Door de nominatie op het Nederlands Film Festival kwam Rudi in aanmerking van een afwerkingsbijdrage van het Filmfonds, waar nu een aanvraag voor is ingediend.

De tips van Rudi:

 1. Voor de realisatie van je project heb je passie en geloof in je project nodig, en uithoudingsvermogen.

 2. Realiseer je: een goed idee blijft altijd de basis. Maak een heel goed scenario en presenteer dat mooi en professioneel.  

 1. Denk niet in concessies. Werk met de beperkingen en vindt creatieve oplossingen. 

 1. Als je je crew en cast weinig tot niets kan betalen, zorg dat je je catering in ieder geval goed geregeld hebt.  

 1. Je krijgt nooit alles wat je nodig hebt, weet dat. Bouw je financiering op in kleine gedeeltes. Het ene levert weer iets anders op. Geld maakt geld.

Hetty Naaijkens-Retel Helmich over de financiering van haar documentaire Klanken van Oorsprong

Filmmaker Hetty Naaijkens-Retel Helmich maakte Klanken van Oorsprong, een documentaire over de geschiedenis van de invloed van de Indische muziek op de Nederlandse popmuziek. Inmiddels is Hetty een gerenommeerde producent, maar zij ervoer vroeger dat het moeilijk was om als ‘Brabants meisje geld te krijgen boven de rivieren’. Dit ervaart ze eigenlijk nog steeds zo. Ze heeft voor haar films dan ook vaak op zoek moeten gaan naar alternatieve financiering. Hoe kreeg zij Klanken van Oorsprong gefinancierd? 

Hetty Naaijkens-Retel Helmich over de financiering van haar documentaire Klanken van Oorsprong

De documentaire Klanken van Oorsprong kende een aantal hoofdpersonen die niet lang meer te leven hadden. Dat zorgde voor een zekere urgentie om de film nu te maken. Hetty ging na welke bekende Nederlanders met een Indische achtergrond ze in haar eigen netwerk had die ze mogelijk kon verbinden aan het project. Met connecties als Tom Hofman en Georgina Verbaan bouwde Hetty zo al heel vroeg aan een commitée van aanbeveling voor deze film. Met hen kon ze video’s opnemen, ook werd er door hen zelfs al een beetje geld geïnvesteerd.  

De volgende stap was het starten van een crowdfundingcampagne om een deel van het budget rond te krijgen. Met behulp van de regeling van Kunstloc Brabant voor crowdfundingprojecten werd er 30% van het streefbedrag vanuit de provincie bijgedragen. Hetty zette hoog in: ze wilde 50.000 euro vanuit de crowd ophalen. En het lukte, mede door de urgentie van het project en haar goede netwerk.  

Met dit startbudget kon er gedraaid worden, met name met de mensen die er niet lang meer zouden zijn, en kon de rest van de financiering worden rondgemaakt. Het project werd bovendien uitgebouwd tot een educatieproject, waarbij er naast de film ook onder meer een tentoonstelling en symposium zou worden ontwikkeld. Hierdoor was het mogelijk een subsidie van maar liefst 174.000 euro aan te vragen bij het Brabant C fonds

De tips van Hetty:

 1. Je hebt een combinatie nodig van een uniek idee, geloof in je project en mensen hiermee kunnen overtuigen en de inzet van je netwerk

 1. Economische fondsen kunnen interessant zijn om te bekijken. Het script is dan minder belangrijk, het gaat er dan bijvoorbeeld meer om dat je geld besteedt in een specifieke regio. 

 1. Grensoverstijgende projecten en samenwerkingen/coproducties bieden kansen in financiering. 

 1. Het onderwerp van je film kan de basis zijn voor veel andere dingen. Denk aan een expositie of een platform. Dan worden de mogelijkheden voor financiële middelen veel groter.

Bas van der Ree en de mogelijkheden van het Filmfonds

Bas van der Ree is werkzaam bij het Nederlands Filmfonds en is de filmcommissioner van Nederland. De functie van de filmcommissioner is ontstaan in de jaren 1960-70 in Amerika, als in-between tussen de filmproducent en de ambtenaren, bijvoorbeeld als een weg moest worden afgezet. Bas promoot Nederland als productieland in het buitenland, lokt producenten om in Nederland te gaan schieten en adviseert in beschikbare financieringsregelingen. Hij is er medeverantwoordelijk voor dat Dunkirk voor een belangrijk deel in Nederland werd opgenomen.

De tips van Bas:

 1. Er is meer dan alleen het Filmfonds om je film te financieren. 

 1. Denk out of the box. Wat wil je nou eigenlijk maken? Wat is je posititionering? Het Filmfonds zoekt unieke eigen verhalen. Denk niet: “dit wil het Filmfonds lezen”.  

 1. De New Screen-regeling is interessant voor jonge filmmakers en voor makers die de barrière van het Filmfonds willen doorbreken.  

 1. Oriënteer je. Bekijk de subsidiewijzer en de brochure Talent Telt. Meld je aan voor de nieuwsbrief. Spreek de mensen van het fonds aan, er staan altijd namen en contactgegevens bij regelingen. 

De tips van Bas:

Guido Franken en de mogelijkheden dat filmplatform Cinesud biedt

Guido Franken is de filmcommissioner van Limburg en geeft de dagelijkse leiding aan filmplatform Cinesud. Cinesud is begonnen als netwerkorganisatie voor Limburg en is steeds verder uitgebreid als filmhub in de Euregio, met onder meer een filmfonds, een festival en masterclasses. Van oorsprong is Guido filmproducent. Vanuit een makers-mind heeft hij dan ook gekeken hoe hij andere makers kan helpen uit de regio. Hij gelooft erin dat het regionale aanbod voor filmmakers complementair moet zijn ten opzichte van andere regio's. 

De tips van Guido:

 1. Netwerk is ontzettend belangrijk, zo krijgt je als maker kans om te groeien.  

 2. Geloof in wat je doet. Lukt het een eerste keer niet bij het Filmfonds, vind dan een andere manier. Later lukt het dan misschien wel een keer bij het filmfonds. Bouw aan je CV en aan je portfolio waarmee je naar buiten kunt. Met passie daarbij kom je vanuit de regio uiteindelijk op de landelijke radar.  

De tips van Guido:

De ambitie van Cinecitta op het gebied van filmfinanciering

Het Tilburgse filmhuis Cinecitta heeft als ambitie om het filmklimaat in Brabant te versterken. Dit doen ze al, door middels van het distributeren van enkele films, het educatietraject Film Talent Brabant, het organiseren van masterclasses en het faciliteren van filmpremieres van Brabantse makers. Cinecitta is voornemens om een eigen filmfonds te starten, om Brabantse producties financieel te steunen en te begeleiden. Door de gevolgen van het coronavirus staan deze ontwikkelingen even on hold. Op KONKAV wordt je geïnformeerd wanneer hier weer ontwikkelingen binnen zijn.  

Studio Nova

Bij Studio Nova in Tilburg werken specialisten uit verschillende disciplines binnen de film- en animatiesector aan zowel opdrachtwerk als vrije producties. De studio verhuurt werkplekken en maakt het voor makers mogelijk om hun kennis en netwerk met elkaar te delen. In Tilburg werkt de studio samen met een aantal partijen: Pop-up Cinema, Stichting Kwaliteitsfilm en filmhuis Cinecitta en de gemeente Tilburg. Dit met als doel de lokale sector te versterken en een platform te bieden voor regionale makers.

Studio Nova

In 2018 deed Studio Nova onderzoek onder regionale filmmakers en zocht hierbij vooral naar de hiaten. Wat mist er in kennis? Waar kunnen wij als Studio Nova in bijdragen? Wat bleek: met name op het gebied van marketing, distributie en publiciteit valt er nog wel wat te winnen. Daarnaast blijkt er onder makers veel behoefte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. De masterclass ‘Help, mijn film is af!’ eind 2018 was een eerste antwoord hierop, waarbij vier ervaren professionals uit de wereld van distributie, marketing, sales en festivalprogrammering vertelden over hoe je film in leven houdt ná de première. Samen met Studio Nova deelden we op KONKAV de beste tips en tricks van deze avond. Lees de artikelen terug over Claire van Daal (programmeur van het Nederlands Film Festival), Wouter Jansen (oprichter festivalstrategie- en distributiebedrijf Some Shorts), Noortje van de Sande (eigenaar van distributie-, marketing- en PR-bedrijf Herrie Film & TV) en sales agent Sydney Neter. In 2019 stonden er wederom twee masterclasses op de planning, zoals de masterclass van dit artikel.

Kunstloc Brabant Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant