Waarom av?

Een belangrijke presentatie, de lancering van een nieuw product of een rondleiding binnen je bedrijf. Het zijn van die specifieke momenten waar je je als onderneming op professionele wijze wil presenteren. Het gebruik maken film/av is hierbij heel krachtig.

Met bewegend beeld kun je de boodschap vertellen en tegelijkertijd laten zien. De film- en av-sector maakt daarnaast een enorme ontwikkeling door. Met behulp van internet en sociale media is video veel makkelijker in te zetten en te verspreiden.

Wanneer je als bedrijf of organisatie een film wil laten ontwikkelen, is het handig je van te voren te verdiepen in de mogelijkheden. Welke bedrijven zijn er? Welke stijlen/disciplines zijn er? Wat is een geschikte prijs? En hoe kan ik mijn film op een juiste manier inzetten? Om je op weg te helpen proberen we op die vragen een zo volledig mogelijk antwoord te geven. We pretenderen hiermee niet volledig te zijn. Vul ons gerust aan waar mogelijk.

Welk bedrijf past bij jouw av-wens?

Soort bedrijven

Er zijn behoorlijk wat filmproductiebedrijven die allemaal hun eigen stijl en manier van werken hebben. Zo heb je de grote, traditionele productiebedrijven en de wat meer innovatieve en experimentele bedrijven. Waar het op neerkomt is dat een productiebedrijf uiteindelijk datgene levert dat je voor ogen hebt. Zoek daarom een partij die met je meedenkt, goed aanvoelt wat je wilt en die staat voor kwaliteit.

Disciplines

Je zou kunnen beginnen met de boodschap die je voor ogen hebt met het filmpje. Welk resultaat wil je bereiken met de film? Wil je bijvoorbeeld je imago versterken, een attitude verandering teweegbrengen of wellicht de werking van een product demonstreren? Daarna bepaal je de doelgroep. Voor wie is het filmpje bedoeld? Dat maakt de zoektocht naar een productiebedrijf makkelijker. Je kunt dan ook bedenken welke stijl en genre passen bij jouw boodschap en doelgroep. Voorbeelden van disciplines zijn animatie, websitevideo, commercial (productfilm) of een bedrijfspresentatie.

Tip: zoek op discipline/tags op KONKAV.

Werkwijze

Na het bepalen van je boodschap, doel en doelgroep kun je op zoek naar een passend productiebedrijf. Het advies is om vervolgens een goede briefing op stellen. Kortom, je zojuist bepaalde boodschap, doelgroep en doel duidelijk omschrijven. Hieronder vind je een basis format voor een goede briefing. Met de briefing kun je vervolgens contact op nemen met het bedrijf waarvan je denkt dat ze het gewenste resultaat kunnen uitdragen.

Format briefing

Een van de belangrijkste en ook moeilijkste zaken voor succesvolle communicatie is de briefing. Deze wordt daarom veelal nog weer gevolgd door een de-brief om er maar zeker van te zijn dat er geen misverstand is over het communicatievraagstuk en de behoeften van de klant.

1) Inleiding

Omschrijf hier wat de aanleiding is voor het maken van een filmpje. Hier kun je ook kort je bedrijf omschrijven. Geef hier kort de belangrijkste achtergrond informatie en eventueel omschrijving van het specifieke project, product of dienst.

2) Doel

Hier formuleer je de doelstelling die betrekking heeft op de communicatieactiviteit. Het doel kan worden uitgesplitst in een algemeen en commercieel doel. Het algemene doel geeft aan wat je in kennis, houding of gedrag wilt bereiken met de communicatie-uiting. Het meetbare, commerciële doel geeft aan wat de gewenste respons van de communicatie-uiting is.

3) Doelgroep

De doelgroep zijn mensen en geen instellingen. Wees zo specifiek als mogelijk is. Het is ook van belang om je te realiseren dat de communicatiedoelgroep niet altijd dezelfde groep is als de marketingdoelgroep.

4) Boodschap

Wat is de boodschap die het filmpje moet overbrengen? Wat wil je vertellen met je film?

5) Inzet

Tijdens de voorbereiding van een film dient ook al nagedacht te worden over de uiteindelijke vertoning. Zaken als de grootte en samenstelling van de groep en in welke situatie de productie wordt getoond (beursvloer, congreszaal, vergaderruimte, groot scherm in de open lucht, internet etc.) zijn van directe invloed op de wijze waarop de boodschap overgebracht dient te worden.

6) Creatie

Onder het kopje creatie omschrijf je het (creatieve) kader waarin de maker van het filmpje kan werken. Je kunt dit kader schetsen met een korte opsomming van elementen in het creatieve proces die al vast staan, waaronder de huisstijl, de tone-of-voice en de stijl van het filmpje.

7) Planning

De planning omvat de datum van het eerste concept tot en met de datum van aflevering. Deze kun je het beste in samenspraak met het productiebedrijf opstellen. Soms zijn je wensen niet eenvoudig te realiseren, en dit is natuurlijk van invloed op de planning.

8) Budget

De briefing kan een overzicht geven van de kostenraming. Het definitieve budget wordt bepaald na de briefing. Uiteindelijk zal de partij die je kiest om de film te ontwikkelen ook bijdragen aan het aanscherpen van het doel, de doelgroep en de manier waarop de film gemaakt wordt.

Kosten

Film is duur. De kosten voor het maken van een goede film zijn van een aantal zaken afhankelijk. Concreet kunt je denken aan de inzet van bepaalde apparatuur zoals lenzen, belichting en geluid, muziekrechten of muziekcompositie, de grootte van de crew, het aantal draaidagen, of het wel of niet gebruiken van een voice-over. Maar ook de locatie speelt een belangrijke rol. Je kunt een bedrijfsfilm van €500 tot €30.000 euro laten maken, maar een stopmotionfilmpje voor €500 bestaat eigenlijk niet. Kortom, het geven van een richtlijn hierin is erg lastig. Bepaal je budget voordat je contact opneemt met een productiebedrijf zodat je samen naar de meest effectieve inzet van middelen kunt toewerken. Hoe beter de briefing, hoe beter het productiebedrijf een offerte kan opstellen.