2015 was het jaar van Van Gogh. Het is 125 jaar geleden sinds de grote schilder is overleden. Om hem te eren vroeg de gemeente Breda ons om zijn schilderijen nog verder tot leven te wekken. Dit hebben we dan ook gedaan in de vorm van een video projectie welke te zien is op het historische Spanjaardsgat in Breda. Deze video is een compilatie van de animaties die zijn gebruikt bij het tot stand komen van deze projectie.