Rob Ruimers verliet ooit de scheepsbouw om zijn leven volledig aan de kunst te wijden. In zijn atelier in Elshout werkt hij aan ankervormige, massieve beelden die schommelend in de expositieruimte van de Willem2Fabriek in Den Bosch komen te hangen. Hij tracht bij elk beeld een gevoel van vrijheid te bereiken. Maar de autonomie waar hij naar zoekt is ook een enorme worsteling voor hem. En daarmee zeggen de ankers veel over de man achter de kunstenaar.

Meer producties van...

Docwerk