Docwerk duikt in de grot van Longen waar de schaduwen existentiële vragen over bewustzijn en kunstmatige intelligentie bespelen.

Meer producties van...

Docwerk