Heldere explainers

Naast de brandvideo ontwikkelde we drie explainers die ieder een ander product op een heldere manier uitleggen. In een minuut wordt duidelijk hoe je het MIK systeem eenvoudig kunt installeren op je fiets. Om het verschil duidelijk te maken tussen de explainers en de brand video, hebben zij bewust ieder hun eigen uitstraling. Beide stijlen zijn complementair aan elkaar en sluiten aan bij de algehele branding van MIK.

Meer producties van...

Big Fish Animatie