Playgrounds is een platform op het gebied van innovatieve digitale beeldcultuur met als focus bewegend beeld. Playgrounds is opgericht ter promotie en ontwikkeling van digitale vormgeving, maar vooral ook om een platform te creëren voor ontmoeting en inspiratie. Door het jaar heen organiseren we intieme Sessions in het land, Playgrounds Blend in Breda en Amsterdam. En in oktober staan we met Playgrounds The Art Department in het Klokgebouw in Eindhoven.