Mestmag.nl is de community voor cultuur in Noord-Brabant. Op Mestmag.nl, met social media. Trends & Ontwikkelingen en met video-content tonen we de waarde van kunst en cultuur en laten we bijzondere en innovatie kunst en cultuur uit Brabant zien. Mensen die in de kunst- en cultuursector werken blijven door het volgen van Mestmag.nl op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten in de sector.