De stage die ik nu zoek is voor de periode van 5 nov - 15 Jan 2012 ik ben 2e jaars student 

ik hoop dat uw me een stage plek kunt aan bieden.