Wie zijn wij?

AVEC-Brabant is de verkorte naam van Expertisecentrum voor de AV-mediabranche Brabant. Het is een stichting die in 2010 is opgericht.

Missie

Het is onze missie om de Brabantse AV-mediabranche te versterken.

Visie

De missie realiseren wij door initiëren en/of bevorderen van goede samenwerking tussen bedrijven en opleidingen. Concrete producties en activiteiten zijn het middel waarbij partijen elkaar treffen. Stimuleren van expertisebevordering van de gehele branche staat hierin centraal.

Doelstelling

Doelstellingen van de stichting zijn het versterken van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven van de audiovisuele (media)branche, een loketfunctie vervullen voor alle partijen in de Brabantse mediabranche en fondsenwerving en beheer. Samen moet dit leiden tot een versterking van het potentieel van de branche in de provincie: het heeft een verwacht positief effect op de Brabantse economie, maar stimuleert los daarvan ook artistieke, creatieve, technische en journalistieke groei van de sectoren.

Door deze samenwerking is betere aansluiting op de eisen die de praktijk aan een (afgestudeerde) student stelt mogelijk. Dit gebeurt door middel van gezamenlijk geformuleerde projecten in principe gericht op een concrete productie. Daarnaast organiseert AVEC-Brabant activiteiten die specifiek gericht zijn op student, docent en bedrijven. Deze hebben als doel een concreet aspect van de branche te verscherpen in het belang van alle betrokkenen. Als expertisecentrum maken wij ook een start met het bijeenbrengen van de branche door middel van een goed netwerk.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
- mw. E. Aarts-Engbers (neutraal voorzitter);
- dhr. G. Bielderman (directeur Omroep Brabant, namens de AV-media);
- dhr. W. Tibosch (bestuursvoorzitter van SintLucas – de eindhovense school, namens het onderwijs).

Projectmanager

Projectmanager van het expertisecentrum is Coen Pots. Hij is eerder werkzaam geweest als projectleider van ETV.nl Brabant, een samenwerking tussen de Brabantse bibliotheken, de Brabantse ROC’s en Omroep Brabant, met subsidie van de provincie met als doel het stimuleren van de laaggeschoolde Brabander richting cursus of opleiding door middel van multimedia waaronder tv.

Producties van...

AVEC-Brabant - Expertisecentrum voor de AV-mediabranche Brabant

AVEC-Brabant - Expertisecentrum voor de AV-mediabranche Brabant AVEC-Brabant - Expertisecentrum voor de AV-mediabranche Brabant

AVEC-Brabant - Expertisecentrum voor de AV-mediabranche Brabant