De expo Maandag = Kipfilet is te zien van 19 t/m 28 juni. Maandag = Kipfilet is een vorm van absurdisme. Waarom? De menselijke drang naar het vinden van een verklaring of uitleg, ook als die er niet is. Het is een gegeven dat niet verklaard kan worden; het is voor iedereen anders.

Met dit uitgangspunt zijn propedeusestudenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg aan de slag gegaan met het maken van een videofilm of videoperformance. Wat volgt zijn 10 audiovisuele uitingen van een onderzoek naar de essentie van Absurdisme.