Leden van de videoafdeling van F.A.K. Lumen brengen tot het einde van dit jaar 2013 acht portretten van enthousiaste jonge mensen, van 6 tot 18 jaar, die zich bezighouden met cultuur: dans, muziek, zang, schilderen, beeldhouwen en het gilde. Jongeren als voorbeeld voor oud en jong.