Een goed filmplan? Zorg ervoor dat je echt raakt!

Afgelopen vrijdag schoven zo’n zestig filmmakers en producenten aan bij een nieuwe editie van KONKAV connects. Ditmaal organiseerden we een middag over het schrijven van een goed filmplan. Daarbij namen we de Brabantse Beauties, een initiatief van een aantal producenten, gemeenten, kunstvakonderwijs en Omroep Brabant als uitgangspunt. 7 juni is de deadline voor een nieuwe ronde en geen betere voorbereiding als scherp proberen te krijgen waar producenten en juryleden nu eigenlijk op letten. Voor deze blog gaan we geen woordelijk verslag doen van de middag. Dan had je erbij moeten zijn. Maar we hebben we de belangrijkste punten voor je op een rij gezet. Waar letten producenten, juryleden en commissieleden nu eigenlijk op?

Joost Seelen van Zuidenwind Filmprodukties is filmproducent én jurylid van de Brabantse Beauties. Hij nam op persoonlijke titel de deelnemers mee in wat hij zoekt in een goed filmplan en waar hij op let bij de Brabantse Beauties. Wiepko Oosterhuis, adviseur van het Mediafonds, ging in gesprek met Jenny van den Broeke, regiseusse van de Brabantse Beauty Blinde Liefde. Ook haar producent Ernst Terhorst en Lout Donders van Omroep Brabant praatten mee. Wiepko beoordeelde de aanvraag van Blinde Liefde bij het MediaFonds en was aanwezig bij de eindevaluatie nadat de film gemaakt was.

Het plan voor een documentaire moet de commissie of juryleden werkelijk raken. Dat doe je door een goede regievisie te schrijven. Ook werd benadrukt dat de vorm net zo belangrijk is als het verhaal, waarbij een goede sfeerbeschrijving een must is. Commissieleden zoeken in een voorstel ook het antwoord op de vraag waarom nu net jij die film moet maken. Wat is jouw persoonlijke urgentie, waarom ben jij zo nieuwsgierig naar dit thema? Een tip is om te denken in de vorm van casting, juist ook bij documentaire. Welke personages wil je casten en hoe verhouden die zich tot elkaar? De commissie wil ook weten wie je daadwerkelijk al benaderd hebt. Een vraag die vaker voorkomt bij de pitch voor de Brabantse Beauties is een beschrijving van je eerste scene. Je start de film, en wat zie je dan?

Bij het gesprek over Blinde Liefde werd al gauw duidelijk dat bovenstaande tips geen blauwdruk geven. Er bestaat geen gouden formule. Jenny schreef een concept voor haar film, waarbij ze personages beschreef die ze toen nog niet eens gevonden had. Feitelijk voldeed ze niet aan een heleboel voorwaarden. Goed om te vermelden is wel dat ze aan een van de eerste rondes van de Brabantse Beauties meedeed, en dat Omroep Brabant en de juryleden door de tijd heen strenger zijn geworden en bepaalde kaders hebben gesteld. Toch werden zowel de jury als de commissie van het Mediafonds werden wel echt geraakt door haar plan. Bijzonder was ook dat zij haar documentaire beschreef vanuit een fictie standpunt.

Ze werd na een toekenning vanuit de Brabantse Beauties gekoppeld aan producent Ernst Terhorst. Deze bracht haar in contact met twee coaches: John Appel en sound designer Michel Schöpping. Jenny en Ernst schreven eerst een aanvraag voor het Mediafonds voor de researchfase. Tijdens deze researchfase van bijna twee jaar deden ze een productieaanvraag bij het Mediafonds. Ook daar met positief resultaat. Bijzonder aan het traject met het Mediafonds is het feit dat een deel van de adviseurs die de toekenning doen, als de film af is, de film samen met maker, producent en omroep bekijken en feedback geven. Voldeed de documentaire aan hun verwachtingen op basis van initiële aanvraag? Jenny visualiseert in haar documentaire een deel van het verhaal middels animaties. Was dat experiment, die koppeling met de andere beelden gelukt? Jenny, Ernst en Lout beschouwen deze feedback als heel waardevol, omdat je een kijkje in de keuken krijgt bij het Mediafonds. Aan de andere kant is het voor adviseurs goed om te horen waar makers mee worstelen in hun plannen, waar ze tegen aan lopen en of de expertise die het Mediafonds in huis heeft matcht met de thema’s en concepten waar plannen voor ingediend worden.

Meer weten over de Brabantse Beauties? Klik hier. Informatie over het Mediafonds vind je hier. En bij de volgende KONKAV connects op 26 juni ontmoet je potentiele opdrachtgevers! Meld je snel aan!

Janneke van Laar

Kunstloc Brabant