Wat houdt het vak van een filmproducent precies in? Wat kan je als filmmaker eigenlijk verwachten van een filmproducent? En hoe vind je er überhaupt een? Tijdens een online sessie eerder dit jaar, die we vanuit KONKAV samen met Talenthub Next organiseerden, waren alle ogen gericht op het vak van de filmproducent.

En dan hebben we het niet over die fantastische producers op en buiten set, de call-sheetmakers, de budgetbewakers, de hands-on regelaars. Maar over die andere producent. De geldzoeker. De rechten-regelaar. Soms de initiator van een film. En soms niet alleen de eindverantwoordelijke maar ook de rechthebbende van een film. Niet onbelangrijk dus! 

afbeelding: still uit Buladó van Eché Janga, een productie van Kepler Film

Het woord was aan gevestigde filmproducenten en aan de nieuwe generatie: Ilja Kok van het Bredase filmproductiebedrijf Copper Views / @Copper Views, Corine Meijers van Submarine Channel en het door haar opgerichte Studio Biarritz, Derk-Jan Warrink van Keplerfilm en @Marieke Widlak van Korrel Film. Zij vertelden over hun werk middels hun jarenlange praktijkervaring. Was je er niet bij? Niet getreurd. We delen de belangrijkste vragen en opbrengsten met je.

Waarom eigenlijk werken met een producent?

Er lijkt in Nederland, en zeker in Brabant, soms een tekort aan filmproducenten. Je hebt een producent echter vaak wel nodig om een film te maken. Een partij als het Filmfonds en COBO willen bijvoorbeeld vooral samenwerken met BV’s.

Naast dat je een producent dus soms praktisch nodig hebt om bijvoorbeeld een subsidie aan te vragen, kan een producent een echte steun zijn gedurende het lange proces van het maken van een film. Een film maken is soms een eenzaam proces voor een regisseur. Een producent leest juist mee en denkt mee in creatieve oplossingen wanneer dingen anders lopen dan gepland.

Hoe werkt dat nou, die relatie tussen producent en regisseur? 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de relatie tussen een producent en een regisseur is niet enkel en alleen een zakelijke relatie. Het is ook zeker een relatie die je op basis van de inhoud van het project aangaat. Ook de producent moet verliefd worden op je film of op het onderwerp.

Het is goed om je te beseffen dat je beide investeert aan de voorkant, dat risico neem je allebei. Als je de begroting vervolgens rond weet te krijgen, staat zowel de regisseur als de producent (middels een producers fee) op de begroting. De producent neemt echter vervolgens het grote financieel risico. Als er bijvoorbeeld iets misgaat op de set of een financier gaat failliet, dan is alleen de producent daar verantwoordelijk voor.

Hoe vindt een producent eigenlijk een regisseur, of vice versa?

Maar hoe komt zo’n connectie dan tot stand?

Producenten hebben hun eigen netwerk met makers waarmee ze graag werken, maar er komt ook vaak genoeg een project van buiten aangeklopt waarmee een producent aan de slag gaat.

Goed om te weten: producenten zijn graag al vroeg betrokken bij een project. Hun functie is om mee te denken over hoe een project zowel inhoudelijk als financieel gerealiseerd kan worden. Stap daarom al naar een producent als er alleen nog maar een idee, synopsis of logline ligt.

Doe je research naar de producenten en het werk dat ze doen. Vraag andere makers naar de producenten waarmee ze hebben gewerkt en wat hun ervaring was. Als je een producent mailt: zorg dat je kunt uitleggen waarom je met juist deze producent wil samenwerken. Vat je plan of idee daarnaast zo kort en bondig mogelijk samen en wakker de interesse aan met een goede logline of synopsis.

Wat naast deze inhoudelijke klik ook meetelt in de bereidheid van een producent om samen aan jouw film te werken, is een meer praktische: het moment moet maar net kloppen. Een producent heeft vaak meerdere projecten lopen en moet ruimte en tijd hebben voor jouw specifieke project. Zo is soms het maximum bereikt van aanvragen die een producent bij een regeling als Teledoc Campus kan doen.

Ga altijd met meerdere producenten in gesprek, gewoon om vergelijkingsmateriaal te hebben. Werk aan je netwerk, het zijn immers allemaal relaties die je aangaat.

Is het voor producenten van belang dat je een track-record hebt?

Een track-record kan van belang zijn voor een producent. Maar dat is niet nauw; het kan een combinatie zijn van een opleiding of van eerder werk dat je gemaakt hebt. De Filmacademie afgerond te hebben is bijvoorbeeld voor producenten geen vereiste, als autodidact kun je soms juist iets heel verfrissends of interessants maken.

Ga vooral meters maken! Alleen door te maken vind je je eigen stem en wat jou bijzonder maakt. Op kleine schaal kun je je filmtalent al laten zien. Ook met je iPhone kun je bij wijze van laten zien dat je een goede regisseur bent en dat je projecten tot een goed einde kan brengen. Het gaat om de vertelling en de eigen visie, niet om de techniek.

Hoe zorg je dat het ‘huwelijk’ standhoudt?

Puur juridisch wordt de producent de eigenaar van het script of het idee. Je geeft in feite je rechten weg, zorg er daarom voor dat je je goed voelt bij de producent. Als een samenwerking misgaat of ontspoort, is dit voor beide partijen niet fijn. Er zijn toezeggingen gedaan, er is geld op gebaseerd.

Van belang is dat je investeert in de relatie. Wees open en elkaar en bevraag elkaar. Bespreek wat je verwachtingen naar elkaar zijn. En leg het een en ander juridisch vast. Spreek af: dit gaan we samen doen, hier gaan we geld voor aanvragen, dit is ons contract.

De relatie die je aangaat is vergelijkbaar met een huwelijk. “Ik heb meer vastgelegd op papier met makers dan met mijn vriendin,” aldus Derk-Jan Warrink van Kepler Film.

En hoe zit het met distributie?

Hoe eerder je begint met je distributieplan, hoe beter. Bij veel filmmakers komt dit vaak pas aan het eind van het proces. Bedenk een strategie. Wat wil je met je film bereiken? Je kan denken aan het benaderen van festivals, filmtheaters, reizende cinema’s en aan distributeurs.

Producenten houden in hun begroting rekening met een post voor distributie. Dit kun je als maker ook doen, al blijft het een uitdaging om deze post niet aan te spreken voor iets anders eerder in het proces.

Distributie is een vak apart, hier kun je ook iemand voor inhuren. Een producent besteedt dit soms ook uit.

Welke andere financieringsmogelijkheden zijn er naast de reguliere route van subsidie?

Kortgezegd: film is duur. Je hebt daarom over het algemeen fondsen nodig om je film te financieren.

Naast de reguliere subsidies kun je ook denken aan alternatieven. Zoals bijdragen vanuit mecenassen, crowdfunding, partijen als Videoland, fondsen die juist inhoudelijk matchen met je onderwerp of vanuit samenwerkingen met andere partijen.

Let op: de budgetten zijn via dit soort partijen vaak ook een stuk lager. En besef je ook dat hoe meer partijen er gekoppeld zijn aan een project, hoe meer stemmen er zijn die er iets van vinden en hoe meer tijd je bezig zult zijn met de afronding.  

Tot slot: Welke trends zien de producenten?

Producenten zien steeds meer ruimte voor immersieve projecten en voor makers uit andere hoeken (zoals gaming en design), ook binnen de financieringsstromingen. Verder zien ze dat, hoewel de Hollandse blik of de Western gaze nog wel dominant is in de gemaakte verhalen en binnen de fondsen, meerstemmigheid steeds belangrijker aan het worden is.

De komende periode zullen we de focus vaker leggen op het vak van de filmproducent. Zowel voor regisseurs die graag met een producent willen werken, als voor makers die zelf ambitie hebben om zich te ontwikkelen tot producent. Stay tuned - via onze social media of schrijf je in voor de KONKAV-nieuwsbrief.

Kunstloc Brabant Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant