De twee grote onderwerpen voor de nationale filmtop die op 1 april zal plaatsvinden in Den Haag zijn bekend; economische stimuleringsmaatregelen en eindexploitanten betrekken bij filmfinanciering om de balans tussen opbrengsten en investeringen te verbeteren. Het centrale begrip daarbij is level playing field, wat zoveel wil zeggen als niet iedereen heeft evenveel kans van slagen maar iedereen speelt wel volgens dezelfde regels.

Vertegenwoordigers van de filmsector benadrukten in het verleden de noodzaak tot overheidsingrijpen om de nijpende situatie het hoofd te bieden. De tax shelter werd genoemd als voorbeeld van een stimuleringsmaatregel, maar is door OCW-minister Bussemaker en Financiën-staatssecretaris Weekers al als mogelijkheid uitgesloten. Volgens Bussemaker zijn er in Europa maar weinig landen die gebruik maken van de tax shelter, eigenlijk alleen Luxemburg en België. Wel erkent de minister dat er tal van landen zijn waar andere maatregelen zijn getroffen ten gunste van de filmsector. De cash rebate en de taks rebate zijn vaker toegepaste vormen. Nederlandse filmmakers moeten opboksen tegen buitenlandse collega's die wel economische voordelen krijgen. De complete sector heeft last van die concurrentie, waardoor veel postproductiebedrijven zoals filmlab Cineco zelfs failliet zijn gegaan.

Volgens Doreen Boonekamp, directeur van het Filmfonds, zijn ze wel op de goede weg. 'Het belangrijkste is dat ook de politiek zich bewust is van het ongelijke speelveld waarbinnen de sector opereert. Dat is een goed uitgangspunt voor de filmtop. Wij hebben altijd gepleit voor verbreding van het cultuurbeleid naar industriebeleid zoals dit ook in het buitenland is ingevuld. De tax shelter is bij de rondetafelgesprekken genoemd als voorbeeld, maar er zijn verschillende vormen te bedenken. In Duitsland wordt bijvoorbeeld gewerkt met een cash rebate. Tijdens de top zullen we alle alternatieven bespreken en de beste vorm zoeken.'

Voor producent Frans van Gestel is vooral van belang dat het onderwerp door meer ministeries dan alleen OCW wordt erkend. ‘Het gaat hier om een industriemaatregel, niet alleen maar een cultuurmaatregel. Het is dus essentieel dat dit onderwerp breed wordt getrokken. Ook Economische Zaken moet zich hiermee bemoeien.'

'Er moet gewoon enigerlei regel komen: daar is de BV Nederland mee geholpen', vindt A-Film directeur Wilco Wolfers. 'Ik zou het niet snappen als er nu niks gebeurt. De bewijzen uit het buitenland zijn overweldigend: dit kost de staat niet, dit levert iets op. Je bent gek als je dit niet ondersteunt.'

Janneke van Laar

Kunstloc Brabant