Duurzaamheid is de afgelopen jaren een leidend thema geweest in de bouw- en vastgoedsector. Ook voor Building Holland. We komen er echter steeds meer achter dat er nogal wat moet gebeuren om versneld adequate en betaalbare oplossingen te bieden voor bewoners, huurders en gebouweigenaren. Dat vraagt om een andere focus. Niet langer staat dan de laagste prijs, beheersing van faalkosten of energiereductie centraal, maar het creëren van maximale waarde voor de klant, eindgebruiker en de maatschappij met een product, concept of dienst. Om dat versneld voor elkaar te krijgen zijn radicalere vormen van innovatie nodig dan we tot nog toe hebben gezien. Innovaties die branche-overstijgend worden ontwikkeld en vermarkt.