Bouwgrondvinden.nl - Aanbieders

Bouwgrondvinden.nl is een platform waar alle beschikbare bouwgrond voor bedrijven in Nederland in één overzicht wordt weergegeven. In Nederland is veel bouwgrond beschikbaar, welke wordt beheerd door zowel overheden (gemeentes), bedrijven als particulieren. Zodra iemand op zoek gaat naar geschikte bouwgrond van hun bedrijf, komt men er achter dat niemand precies weet welke bouwgrond van welke instantie/persoon is. bouwgrondvinden.nl weet dit wel!

Om het platform kenbaar te maken aan aanbieders van bouwgrond, maakten wij deze 2D animatie. Deze animatie vertelt hoe het proces in gang wordt gezet en hoe bouwgrondvinden.nl aanbieders van bouwgrond helpt hun bouwgrond zo succesvol mogelijk aan te bieden.

Bouwgrondvinden.nl
www.bouwgrondvinden.nl

Diversity Communications

Meer producties van...

Diversity Communications