Studio Nova zoekt bestuursleden voor 6-8 vergaderingen per jaar

Stichting Film & Animatie Studio Nova heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de Brabantse filmwereld. We willen een omgeving creëren waarin veelbelovende autonome filmmakers de ruimte krijgen om zich door te ontwikkelen.

Dit doen we door het aanbieden van betaalbare werkplekken in ons karakteristieke pand in het Tilburgse museumkwartier. Daarnaast organiseren we workshops, masterclasses en netwerkevents. Hier kunnen zij elkaar ontmoeten en kennis en netwerk delen.

In 2023 bestaat Studio Nova zeven jaar. In die tijd hebben bijna twintig makers hun werkplek bij ons gevonden en hun fictie-, animatie- en documentairefilms hebben zowel nationaal als internationaal successen geboekt.

De studio wil na de zware corona-jaren weer gaan groeien. Hiervoor is een bevlogen zakelijk leider aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Zij werkt onder toezicht van een betrokken en onbezoldigd bestuur, dat op dit moment bestaat uit drie bestuursleden. De stichting wordt de komende twee jaren structureel ondersteund door de gemeente Tilburg.

Studio Nova ontwikkelt zich van een initiatief van pioniers tot een toekomstbestendige organisatie en daarbij hoort een gezonde organisatorische basis. Het huidige driekoppige bestuur heeft gefunctioneerd gedurende de pioniersfase. Per 1 april 2023 zal één van de huidige leden aftreden. Nu de stichting doorgroeit naar een bestuur-directiemodel willen we het bestuur aanvullen tot minimaal vijf mensen.

Om deze ambitie waar te maken is Studio Nova per direct op zoek naar drie

 

Bestuursleden
voor 6 tot 8 vergaderingen per jaar

 

Ons doel is om voor de komende jaren een stevig en daadkrachtig bestuur te smeden dat rijk is aan organisatiekracht, ideeën en netwerk en dat de governance code cultuur onderschrijft. De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris zullen worden herschikt op basis van de nieuwe samenstelling.

Het bestuur zet de lijnen uit voor de zakelijk leider, controleert en houdt toezicht op de financiële verantwoording, draagt de belangen van stichting uit naar buiten toe en zet hun zakelijke, culturele en politieke netwerk in om de ambities en doelstellingen van de stichting te verwezenlijken.

We zoeken een evenwichtige mix van bestuursleden die elkaar aanvullen en kunnen werken als team. Het nieuwe Studio Nova bestuur:

-Heeft affiniteit met de culturele sector in Brabant en daarbuiten.
-Heeft een relevant netwerk dat kansen biedt aan onze makers.
-Heeft de ambitie om een levensvatbare culturele organisatie neer te zetten.
-Is qua specialisatie aanvullend aan elkaar en vormt een team.
-Heeft geen strijdige of dubbele belangen.
-Voldoen aan de integriteitseisen.
-Beschikt over kennis van het proces van filmmaken en distributie.
-Is bereid maandelijks een halve dag te besteden aan werkzaamheden voor de stichting.
-Heeft bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring.
-Vergadert 6 tot 8 keer per jaar in de vergaderruimte van ons pand in Tilburg.

Bij interesse zien we uw aanmelding met cv en korte motivatie graag voor 20 maart 2023 tegemoet. Onze ambitie is om in ieder geval de eerste aanvulling per 1 april 2023 rond te hebben.

solliciteer!