Vraag nú aan voor het Steunfonds Filmproducties & High-End Series

De filmproductie in Nederland is zwaar getroffen door de effecten van het COVID-19 virus. Producties liggen stil en de continuïteit van filmprofessionals en filmbedrijven staat onder grote druk. Dankzij de publiek-private partnerschap met Netflix kunnen vanuit een gezamenlijk steunfonds acute knelpunten bij getroffen producties worden gesteund, zonder dat bijdragen voor toekomstige projecten onder druk komen te staan. De samenwerking krijgt uitvoering binnen de kaders die het Fonds heeft aangekondigd en vindt plaats binnen een geoormerkte regeling: het Steunfonds Filmproducties en high-end series. Producenten kunnen nu een aanvraag doen wanneer een filmproductie of high-end serie, die door het Fonds in de realisering is gesteund, door de effecten van COVID-19 direct getroffen is in de preproductie, productie of postproductie. 

In een later stadium kunnen daarbovenop de eerder aangekondigde aanvullende bijdragen worden aangevraagd voor eventuele extra kosten die gepaard gaan met de feitelijke herstart van de productie en postproductie, wanneer weer geproduceerd kan worden aan de hand van een protocol voor werken na de lockdown.

Het Fonds en Netflix roepen gezamenlijk andere partners op om zich bij dit initiatief aan te sluiten zodat in een volgend stadium een nog bredere groep AV-producties gesteund kunnen worden. 

Bekijk de regeling Steunfonds Filmproducties en high-end series