Organisatoren van filmfestivals kunnen beroep doen op de subsidieregeling Festival van het Filmfonds. In aanmerking komt een festival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van film in Nederland. Het festival dient plaats te vinden in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het festival. Deadline is 15 oktober. 

meer informatie