In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds participeren beide fondsen jaarlijks in (animatie) speelfilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd. In de eerste ronde van 2021 zijn  vier Belgische films en  vier Nederlandse films geselecteerd voor ondersteuning.  De eerstkomende deadline van de  Realisering minoritaire coproductie i.s.m. VAF is 26 april. 

meer informatie