Realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm wordt door het Filmfonds ondersteund. In aanmerking komt een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. Deadline is 5 maart.

meer informatie