Door het ministerie van OCW is er ook dit jaar een steunpakket beschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector. Dit betekent dat er door Stichting VEVAM Fonds (SVF) in een derde ronde projectsubsidies aan regisseurs verleend kunnen worden.

Deze extra subsidie van OCW wordt opnieuw bestemd voor de regeling van SVF voor ondersteuning van projecten van regisseurs, waarbij nu tevens de nadruk gelegd wordt op beginnende makers, voor wie de kansen om een carrière te starten en ervaring op te bouwen worden beperkt in de huidige omstandigheden. Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 Euro, te besteden aan een nieuw film/regie-project, aan middelen voor de totstandkoming van nieuw werk of een activiteit in het belang van de professionele ontwikkeling. Beginnende regisseurs kunnen de bijdrage ook/deels vragen voor kosten van professionele begeleiding door een ervaren regisseur bij het opstarten van een nieuw project.

Regisseurs die reeds eerder een OCW-projectsubsidie via SVF hebben ontvangen, kunnen bij deze ronde niet nogmaals aanvragen. Het is voor deze aanvraag niet nodig om aangesloten te zijn bij VEVAM.

Deadline: 5 juni 2022.

meer informatie