Heb je een goed concept om samen met een partner buiten de creatieve industrie te werken aan een actuele maatschappelijke opgave? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept makers en ontwerpers op om met deze partner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent thema. Met de Open Oproep Fresh Perspectives wil het fonds samenwerking tussen ontwerpers en gerenommeerd bedrijven, organisaties of kennisinstellingen stimuleren. Indienen kan tot en met 22 mei 2019. 
 

meer informatie