Cultuur Eindhoven heeft op basis van gesprekken met culturele organisaties en makers in de stad in januari een voorstel/advies gemaakt voor het college over het steunpakket voor cultuur in 2021. Dit voorstel is door het college en de Raad goedgekeurd en vastgesteld.

Er is noodsteun beschikbaar voor individuele makers en rechtspersonen die geen jaarsubsidie ontvangen vanuit de gemeente Eindhoven of van de stichting Cultuur Eindhoven. De noodsteun is vanaf 16 april 12.00 uur aan te vragen. 

meer informatie