De maatregelen in het kader van Covid-19 raken ons allemaal. Ook voor de cultuursector zijn de gevolgen ingrijpend. Kunstloc Brabant is hierover dagelijks in overleg met de Provincie Noord-Brabant, verschillende belangenorganisaties, en het culturele veld.
We zien gelukkig dat er veel aandacht is voor de gevolgen voor de culturele sector. Deze aandacht moet worden omgezet in concrete plannen, en die plannen moeten vervolgens ook zo snel als kan geïmplementeerd worden. Daarvoor is zoveel mogelijk kennis over de precieze impact van het coronavirus op de sector noodzakelijk.

Veel partijen in de culturele sector worden met name ondersteund vanuit provincie en gemeenten. Daarom brengt Kunstloc Brabant op dit moment proactief in kaart welke impact de maatregelen tegen het coronavirus hebben op het Brabantse culturele veld. We maken daarbij gebruik van het cijfermateriaal dat we de afgelopen jaren hebben verzameld binnen De Waarde van Cultuur en doen belrondes om de meest recente informatie op te halen.

De informatie die we ophalen dient als onderlegger bij de gesprekken met de provincie Noord-Brabant. We willen een zo compleet mogelijk beeld willen schetsen, maar het is niet mogelijk om iedereen te bellen. Dat complete beeld is zeker van belang op het moment dat er nagedacht wordt over concrete maatregelen om het culturele veld door deze periode heen te helpen.

Wat is de impact op jouw bedrijfsvoering? Neem contact op via het Corona Impactloket.

ga naar het impactloket