Tilburgse kunstenaars (makers) kunnen subsidie aanvragen uit het Makersfonds. De gemeente heeft het beschikbare subsidiebedrag voor de tweede ronde verhoogd met 150.000 euro. Voor het Makersfonds PLUS is 500.000 euro extra beschikbaar. Vanaf 14 juni kun je een aanvraag indienen.

Doel is het mogelijk maken dat makers met hun thuisbasis in de gemeente Tilburg zich kunnen ontwikkelen en aan hun ambities kunnen werken. Uitgangspunten van het Makersfonds:

  • Gericht op talenten, experiment en vernieuwing, en actualiteit
  • Bestemd voor projecten van een beperkte financiële omvang en een maximale duur van 2 jaar
  • Staat open voor alle kunstdisciplines, interdisciplinaire projecten en crossovers
  • Het fonds fungeert als een snelloket

Meer informatie Makersfonds

11240