Immerse\Interact is een nieuwe gezamenlijke regeling van het Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor interactieve en immersieve mediaproducties. De regeling vervangt de Non-fictie Transmediaregeling die de fondsen sinds 2014 uitvoeren. Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd om de lat hoog te leggen. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal. De fondsen zetten jaarlijks gezamenlijk € 1,3 miljoen in voor de regeling. Aanvragen kunnen uitsluitend bij het Filmfonds worden ingediend. Eerste deadline is 19 maart. Het aanvraagformulier staat vanaf 25 februari online. 

meer informatie