De makersregeling van Kunstloc Brabant is een matchingsregeling waarmee provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om (meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente. Dit draagt bij aan het productieklimaat en de presentatiemogelijkheden van het werk van professionele makers en hun artistieke ontwikkeling.  Dankzij een succesvolle aanvraag ontvangt Cultuur Verbindt Roosendaal via de gemeente Roosendaal 35.000 euro voor de makersregeling. Het subsidieplafond komt daarmee op 125.000 euro waarvan onlangs 50.000 euro is toegekend via de eerste ronde. De volgende deadline is 1 oktober 2019.

meer informatie