afbeelding: International Film Festival Rotterdam

 

International Film Festival Rotterdam (IFFR) in aangepaste vorm

Vanwege de opkomst van de Omikronvariant in Europa en de lockdown die sinds 19 december in Nederland geldt, kiest International Film Festival Rotterdam (IFFR) ervoor het festivalprogramma in aangepaste vorm online te laten plaatsvinden. Via IFFR.com biedt de 51ste editie een selectie films (beschikbaar in Nederland) en IFFR Talks (wereldwijd beschikbaar). IFFR Pro-evenementen zoals CineMart en Rotterdam Lab vinden ook online plaats. Begin januari wordt tijdens een persconferentie meer bekendgemaakt over het festivalformat en het programma. Lees meer

Nieuwe lockdown vanwege de omikronvariant

De snelle verspreiding van de omikronvariant moet worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom gaat Nederland vanaf 19 december tot en met in ieder geval 14 januari 2022 in lockdown. De lockdown treft ook de culturele instellingen: bioscopen, musea, theaters en concertzalen, (pop)podia, monumenten, presentatieinstellingen, muziekscholen, en centra voor de kunsten. Lees meer | Rijksoverheid I, Lees meer | Rijksoverheid II

De aankoop van De Vaandeldrager van Rembrandt

De Tweede Kamer gaat ermee akkoord dat het kabinet 150 miljoen euro uittrekt voor de koop van een schilderij van Rembrandt. Voordat de aankoop van De Vaandeldrager definitief is, moet ook de Eerste Kamer instemmen. Dat werd duidelijk op 16 december. De aanschaf van het werk is omstreden, omdat de cultuursector zwaar lijdt onder de coronamaatregelen. De linkse oppositie wilde dat het kabinet ook daar 150 miljoen euro voor zou vrijmaken. Maar een voorstel daartoe van GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, BIJ1, Volt, BBB en fractie Den Haan haalde het niet. Ook demissionair minister van Engelshoven (Cultuur) erkende dat de timing van de koop ‘buitengewoon ongelukkig’ is. Lees meer | AD, Lees meer | De Volkskrant

Steunpakketten zelfstandigen zo volledig mogelijk door betalen

Op 22 december hebben demissionair minister van Engelshoven (OCW), de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) afgesproken met de middelen uit de steunpakketten zelfstandigen zo volledig mogelijk door te betalen. Dit is een opmaat naar bredere afspraken over de doorwerking van de specifieke steunpakketten binnen de gehele culturele sector, die de Taskforce culturele en creatieve sector in januari wil presenteren. Lees meer

Kabinet verruimt het economisch steunpakket

Het kabinet verruimt het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden. Zo gaat het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van 80% naar 90%. Ook komen ondernemers het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%. Voor de verruiming van het steunpakket trekt het kabinet 590 miljoen euro extra uit. Door de aangekondigde maatregelen is ook het laatste deel van de culturele sector op slot gegaan. De musea en opengestelde monumenten zijn gesloten en matinées kunnen niet langer plaatsvinden. Het kabinet maakt in aanvulling op het eerdere steunpakket voor cultuur 5,6 miljoen euro vrij voor de periode van de verplichte sluiting ter ondersteuning voor musea via het Mondriaan Fonds. Lees meer

Brancheorganisatie NVBF dankbaar voor alle steunmaatregelen

De brancheorganisatie NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters) is namens haar leden dankbaar voor alle steunmaatregelen. De NOW en TVL hebben zeker geholpen en dat was keihard nodig om gedurende de coronacrisis overeind te blijven. Doordat de NVBF leden werden geconfronteerd met bijvoorbeeld controle op ctb moest er extra personeel worden aangenomen. Deze mensen zijn inmiddels gevonden en in dienst. Lees meer

Filmdistributeurs Nederland (FDN) teleurgesteld in de nieuwe lockdown

Filmdistributeurs Nederland (FDN) is zwaar teleurgesteld in de nieuw afgekondigde lockdown. Zoals zoveel ondernemers die nog ingekocht hadden of publiciteit hebben ingezet om onder de al geldende beperkingen toch nog iets van kerst te maken, staan de filmdistributeurs letterlijk weer in de kou. Lees meer

Reactie van brancheorganisatie NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters) op de lockdown

“De bioscoopbranche heeft er begrip voor dat een tijdelijke lockdown noodzakelijk is vanwege de opkomst van de omikronvariant. De branche is blij dat de steunmaatregelen worden verlengd. Deze zijn zeer noodzakelijk om de enorme impact voor de branche het hoofd te bieden. Tegelijkertijd hoopt de branche dat het beleid van het kabinet wordt aangepast richting de toekomst, waarbij er beter op dit soort situaties kan worden ingespeeld. Vanzelfsprekend wil NVBF graag meedenken met de overheid over hoe er meer stabiliteit in maatregelen kan worden aangebracht. De bioscoopsector heeft er alle vertrouwen in dat het publiek ook na deze sluiting weer een veilig bezoek kan worden geboden en kan laten genieten van de mooiste films.” Aldus de reactie van brancheorganisatie NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters) op de lockdown ingaande op 19 december. Lees meer

Tilburgse PvdA-fractie maakt zich grote zorgen 

In schriftelijke vragen aan het college van B&W van Tilburg roept de PvdA-fractie in de gemeenteraad op tot nieuwe maatregelen om het culturele veld in de stad en dorpen overeind te houden. De PvdA maakt zich grote zorgen over zzp’ers in de cultuursector. De partij pleit voor een vervolg van het Makersfonds Plus, de subsidieregeling voor professionele makers en amateurkunstverenigingen die vorig jaar in het leven werd geroepen. Lees meer

Financiering voor Cinemaclub Dongen

Een motie om 5000 euro ter beschikking te stellen aan Cinemaclub Dongen werd unaniem ondersteund door de gemeenteraad van Dongen. Het bedrag is nodig om een digitale projector aan te schaffen ter waarde van 50.000 euro. Daarmee kan de club de status van filmhuis krijgen en films meteen vertonen als ze uitgekomen zijn. Financiering voor een opslagruimte voor verenigingen komt er niet. Lees meer

COVID-19-protocol voor de Nederlandse audiovisuele sector

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. De huidige versie (7.0) sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen. Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten en kunnen worden voortgezet. Het is met ingang van 19 december 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties. Lees meer | Producentenalliantie I, Lees meer | Producentenalliantie II

Digitale piraterij daalt

Volgens een eerder deze maand verschenen onderzoek van het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) daalt digitale piraterij van televisie, film en muziek binnen de Europese Unie. Nederland valt wat betreft zulke inbreuken op auteursrecht onder het Europees gemiddelde. Volgens het agentschap zijn er diverse factoren die meespelen bij piraterij: de mate van inkomensongelijkheid, (on)bekendheid met legale alternatieven en simpelweg acceptatie van het fenomeen. EUIPO constateerde een kortdurende stijging van met name filmpiraterij aan het begin van 2020, toen mensen gedwongen werden langer binnen te zitten. Lees meer

Nieuw financieel en productioneel protocol voor het Filmfonds

Het Filmfonds heeft een nieuw financieel en productioneel protocol. Het gaat op 1 januari 2022 in. In dit protocol staat beschreven met welke financiële en productionele voorschriften en verplichtingen aanvragers en ontvangers van subsidie rekening moeten houden. Het geldt voor alle filmproducties en filmactiviteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en verleend. Lees meer | Filmfonds I, Lees meer | Filmfonds II, Lees meer | Filmfonds III

Drie projecten geselecteerd voor De Verbeelding

Voor De Verbeelding, een tweejaarlijks samenwerkingsproject van het Filmfonds en het Mondriaan Fonds, zijn drie projecten geselecteerd voor een ontwikkelingsbijdrage. Het gaat om Headless Trees van Sara Rajaei, Love-22-Love van Jeroen Kooijmans en De Mantra van de Dief van David Verbeek. De drie projecten ontvangen een ontwikkelingsbijdrage van maximaal €10.000 per project. De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen. Lees meer

Filmfonds selecteert elf projecten die een realiseringsbijdrage krijgen

Het Filmfonds heeft elf projecten geselecteerd die een realiseringsbijdrage krijgen, in het kader van de regeling Filmfonds Filmshorts, van maximaal €50.000. Een bijdrage vanuit de steunmaatregelingen maakte het mogelijk om deze ronde meer films te steunen. De cinematografische verkenning staat centraal bij de selectie, alsook de zoektocht van de beginnende of ervaren regisseur naar (de vernieuwing van) een eigen handschrift. Uit de 39 ingediende inzendingen zijn er negen korte fictie en twee korte documentaire projecten geselecteerd. De geselecteerde films zullen binnen twaalf maanden geproduceerd en uitgebracht worden. Lees meer

Steunmaatregel voor bioscopen en filmtheaters

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen moeten sinds 28 november alle bioscopen en filmtheaters dagelijks hun deuren al om 17.00 uur sluiten. Dit heeft grote impact op de films die in deze periode in release zouden gaan en waarvan de marketingcampagne al in volle gang was. Om deze titels te ondersteunen kunnen distributeurs opnieuw aanspraak maken op de steunmaatregel Extra distributiebijdrage hernieuwde uitbreng. Het Filmfonds heeft de regeling op details aangepast (zo geldt er geen verplichte eigen P&A investering van 20% van de aanvrager). Dit werd bekend gemaakt nog voor de lockdown werd afgekondigd waardoor bioscopen en filmtheaters volledig dicht gingen. Lees meer | Filmfonds I, Lees meer | Filmfonds II

Realiseringsbijdrage van het Filmfonds voor drie speelfilms

Drie speelfilms hebben een realiseringsbijdrage vanuit de regeling Realisering Speelfilm en Lange Animatiefilm van het Filmfonds. Er wordt bij de selectie prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. De gehonoreerde projecteren zijn: Leeuwin van regisseur Raymond Grimbergen, Pulse van regisseur Joost van Ginkel, en Zomervacht van regisseur Joren Molter. Lees meer

Nieuwe ronde van het Telefilmproject

CoBO voert een nieuwe ronde van het Telefilmproject uit. In dit project werken publieke omroepen samen met Nederlandse onafhankelijke producenten. Met singleplay wordt een Nederlandstalige televisiefilm van minimaal 70 en maximaal 90 minuten bedoeld, primair gemaakt voor televisievertoning. De uiteindelijk geproduceerde singleplays worden in 2023 uitgezonden door de NPO. Het indienen van synopsissen is alléén mogelijk voor ervaren film-/tv-producenten. Deadline is 4 april 2022. Lees meer

Cultuurleningen voor organisaties en zelfstandigen

De Cultuurleningen zijn onderdeel van het steunpakket dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vanaf juni 2020 beschikbaar heeft gesteld voor de cultuursector in het kader van de coronapandemie. Vanaf januari 2022 is het steunpakket uitgebreid en de aanvraagperiode verlengd. De leningen zijn geschikt voor organisaties en zelfstandigen uit alle disciplines: van podiumkunsten, films, mode en boeken tot musea, audio-visueel, galeries en festivals. Lees meer

Top 100 films die je als kind gezien moet hebben

VPRO en Cinekid presenteren de top 100 films die je als kind gezien moet hebben. De lijst staat boordevol klassiekers maar ook recente titels. De lijst werd samengesteld door commissieleden Els Kuiper, Annelot Tijs, Signe Zeilich-Jensen, Sebastian Korteweg, Noa Johannes, Tibor Dekker, Iven Cudogham en Erik Tijman. Lees meer

Het verfilmen van theatervoorstellingen

Het afgelopen jaar sloegen publieke omroepen de handen ineen om theatervoorstellingen te verfilmen die door de lockdown niet meer te bezoeken waren. Hoe doe je dat en wat levert het op? Marijn Lems sprak met regisseurs Mark de Cloe en Norbert ter Hall over hun ervaringen. Lees meer

Janneke van Laar

Kunstloc Brabant