Justus van den Elsen ontvangt bijdrage Cypher Cinema

Afgelopen week maakte het FilmFonds bekend dat er twintig projecten zijn geselecteerd voor een ontwikkelingsbijdrage in het kader van de pilot-regeling Cypher Cinema. Justus van den Elsen viel binnen die selectie met zijn plan Achter De Deur. Er waren in totaal 113 aanvragen ingediend. Lees meer

Catherina Iosifidis geselecteerd voor 3LAB Korte Films

Vorige week werden de geselecteerde plannen van de 3LAB Korte Films bekendgemaakt. Deze makers en titels werden door de omroepen AVROTROS en BNNVARA geselecteerd. Ook Catherina Iosifidis werd geselecteerd. Lees meer

Marleine van der Werf gekozen als grantee van het Interdisciplinairy Program van Sundance Institute

Visual artist Marleine van der Werf is een van de grantees van het nieuwe Interdisciplinairy Program van het Sundance Institute. Haar multidisciplinaire project The Living Dead wordt ondersteund door het prestigieuze Sundance. Lees meer

Provincie vraagt partijen uit cultuursector om mee denken over Brabant over tien jaar

Sinds juli heeft Noord-Brabant een nieuwe gedeputeerde van Cultuur, Stijn Smeulders. Met een brede portefeuille. Hij is de komende periode verantwoordelijk voor Bestuur en Veiligheid, Vrije Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed en Ontwikkelbedrijf & Deelnemingen. Iris van den Boezem sprak met hem. “Iedere Brabander heeft iets met cultuur. Of dat nu carnaval is, of juist het bezoeken van musea - cultuur heeft een belangrijke plek in onze provincie. Het is onderdeel van ons DNA.” Over de rol van cultuur is het nieuwe coalitieakkoord duidelijk. "We hebben in woorden uitgedrukt dat we ontzettend veel waardering hebben voor de culturele sector in Brabant, en de impact die deze heeft op het leven van de Brabanders”, zegt hij. Op 22 november wordt de website levendigbrabant2030.nl gelanceerd. “Daarmee roepen we partijen uit onder andere de cultuursector op om samen met de provincie en burgers mee te denken over het beleidskader tot en met 2030.” Met dit kader zet de provincie de lange lijn uit: hoe willen we dat onze provincie er over een kleine tien jaar uitziet? Lees meer | Mest, Lees meer | Levendig Brabant 2030

De Kunst van Brabant: provinciaal beleid wordt in bepaalde hoek geduwd

Op 19 november besprak Provinciale Staten de startnotitie Beleidskader vrije tijd, cultuur, erfgoed en sport 2023-2030. In een brief stelt De Kunst van Brabant het volgende: “In de Startnotitie wordt al een voorschot genomen op het uiteindelijk beleidskader 2023-2030. Het nog te ontwikkelen beleid voor vrije tijd, kunst en cultuur, cultureel erfgoed en sport wordt nu al in een bepaalde hoek geduwd; een titel wordt zelfs al genoemd: Levendig Brabant. Zo’n framing op dit moment bepaalt in hoge mate al het resultaat van het komende beleidstraject. En dat belooft niet veel goeds. Kunst en cultuur beogen zoveel meer dan alleen de levendigheid in Brabant te vergroten. Deze framing miskent de waarde en betekenis van kunst en cultuur voor de Brabanders en hun woon- en leefklimaat, voor het bedrijfsleven en voor de Brabantse samenleving als geheel. Kunst en cultuur als katalysator van (economische) innovatie, als inspirator voor oplossingen voor maatschappelijke problemen, als verbeelder van nog ongekende keuzemogelijkheden en perspectieven. Als samenwerkingspartner in en met het onderwijs, bij het wegwerken van leerachterstanden bijvoorbeeld en met de zorginstellingen, om de kwaliteit van het leven van hulpbehoevenden te verbeteren. Waarom kiest de gedeputeerde nu reeds voor een thema en titel voor zijn beleidskader 2023-2030 en zet daarmee al een richting vast? Lees meer

Kunstinstellingen in Breda hebben het moeilijk

In Breda hebben de kunstinstellingen, net als veel andere kunstinstellingen in Nederland, het moeilijk. Het Chassé Theater, Mezz, Nieuwe Veste en het Stedelijk Museum lopen samen 500.000 euro mis, omdat ze in 2022 geen prijs- en looncompensatie krijgen. BN De Stem sprak wethouder Marianne de Bie, die aangeeft dat de gemeente besloten heeft om in 2022 dat geld te besteden aan nieuwe initiatieven. Lees meer 

31 aanvragen ingediend bij 2e ronde Brabantse impulsgelden 

Van 8 t/m 14 november was de tweede mogelijkheid in 2021 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. In eerste instantie was er dit jaar maar één indientermijn voor subsidie impulsgelden in april. Doordat Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant in oktober besloot om het impulsgeldenbudget eenmalig te verhogen, kon een tweede indientermijn geopend worden. In deze indientermijn werden 31 subsidieaanvragen ingediend. In totaal is er voor ruim €1.2 miljoen aan subsidie aangevraagd. Lees meer

Bioscopen, filmtheaters en filmdistributeurs bezorgd dat extra coronamaatregelen ook filmsector gaan treffen

Bij de bioscopen, filmtheaters en filmdistributeurs groeit de zorg dat eventuele extra coronamaatregelen ook de filmsector gaan treffen. Branchevereniging NVBF roept haar leden in een interne mailing op zich strikt aan de maatregelen te houden en bezoekers echt om een coronatoegangsbewijs te vragen en hun ID te controleren. Lees meer

26 projecten krijgen bijdrage uit Filmfonds-regeling Film Fast & Furious: First Gear

Film Fast & Furious: First Gear richtte zich speciaal op net afgestudeerde scenaristen en regisseurs met een diploma uit 2019, 2020 of 2021. Bij de indiendeadline afgelopen september zijn er ruim 65 aanvragen bij het Filmfonds binnengekomen en inmiddels heeft het fonds 26 projecten geselecteerd die een bijdrage zullen ontvangen. Deze regeling werd mogelijk gemaakt vanuit het vierde COVID-19 steunpakket. De bijdrage moet worden besteed aan de research en eerste ontwikkelingsfase van een filmidee voor een oorspronkelijke en onafhankelijke korte fictiefilm, documentaire, animatie, experimentele of hybride filmproductie met een lengte van minimaal 5 en maximaal 60 minuten. Lees meer

Begrotingsdebat Cultuur in Tweede Kamer

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft op 18 november een brief aan de Tweede Kamer gestuurd in verband met de behandeling van het onderdeel cultuur van de OCW-begroting op 22 november. De plannen van demissionair minister van Engelshoven (OCW) tonen volgens de Taskforce weinig ambitie, concentreren zich op incidentele middelen en vooral op de korte termijn. De ook door de minister gewenste transitie, innovatie en vernieuwing en voostellen hiertoe voor de lange termijn worden niet genoemd. Op 22 november vond het Begrotingsdebat Cultuur plaats in de Tweede Kamer. Het NRC concludeert dat er vooral veel is dat Van Engelshoven niet kan toezeggen. Ze zei wel toe dat instellingen deze hele subsidieperiode niet worden afgerekend op afspraken die ze vóór corona hebben gemaakt. De minister heeft geworsteld met het eenmalig verlengen van de subsidieperiode met twee jaar, een van de adviezen van de Raad voor Cultuur. Er zijn bureaucratische hobbels, omdat de subsidieperiode samenloopt met provinciale en gemeentelijke agenda’s. Er zou ook extra geld bij moeten. Bovendien zijn er instellingen die niet in de Basisinfrastructuur zitten, en die staan te trappelen om de volgende subsidieperiode een kans te krijgen. Ook de verbetering van de positie van zzp-ers in de sector, een onderwerp dat bijna alle commissieleden belangrijk vinden, blijft verder onbeslist. Het goede nieuws ging over 51,5 miljoen voor regionale cultuursteun uit het derde steunpakket. Op 24 november besprak de Kamer in de nieuwe steunpakketten die bij de onlangs afgekondigde coronamaatregelen passen. Lees meer | NRC, Lees meer | Kunsten ’92 I, Lees meer | Kunsten ’92 II, Lees meer | Kunsten ’92 III

Coronabeleid heeft grote impact op freelancers

Het grootste risico van voortdurende dreiging van coronamaatregelen ligt veelal bij de freelancers, zzp’ers en andere flexibel inzetbaren in de sector. Met oneerlijke contracten, waarin eenzijdige flexibiliteit en solidariteit worden afgedwongen, trekt deze kwetsbare groep aan het kortste eind nu de stekkers weer uit de livesector worden getrokken. Annulering is aan de orde van de dag. Onderhandelingsruimte voelt men niet. De Kunstenbond vindt deze opstelling van opdrachtgevers volstrekt unfair. Het coronabeleid heeft al meer dan anderhalf jaar een ongekende impact op de freelancers in de sector. Deze groep werkenden had al voor corona een zeer kwetsbare positie en wordt onvoldoende bereikt door overheidssteun. Kunstenbond ontwikkelde tools waarmee de freelancer zichzelf kan beschermen tegen unfair practice. Lees meer | Kunstenbond I, Lees meer | Kunstenbond II

IDFA gaat partnerschap aan met Deloitte 

Internationaal zakelijk dienstverlener Deloitte is vanaf 1 november voor vier jaar Premium Partner van International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). Deloitte en IDFA gaan zich inzetten voor het bij elkaar brengen van documentairefilm en publiek. Daarnaast gaat de Deloitte Impact Foundation het educatieprogramma van IDFA ondersteunen in de doorontwikkeling en opschaling van het lesprogramma van IDFA. Lees meer

Roshan Nejal wint prijs met documentaireplan van IDFAcademy & NPO-fonds workshop

Roshan Nejal is met zijn filmplan Lucky Boy de winnaar van de Karen de Bok Talent Prijs 2021. Op 18 november werd de prijs, €25.000 voor de verdere ontwikkeling van de film, voor het 5e jaar op rij uitgereikt aan het winnende documentaire plan van de IDFAcademy & NPO-fonds workshop. Op die dag presenteerden de deelnemers van de workshop tijdens IDFA hun filmplannen aan de Nederlandse publieke omroepen, documentaire producenten en makers in Het Compagnietheater te Amsterdam. Tijdens de IDFAcademy & NPO-fonds workshop ontwikkelden de zes deelnemende documentaire talenten de afgelopen maanden in samenwerking met een producent hun documentaire idee tot een filmplan en teaser. Zij werden daarbij inhoudelijk begeleid door regisseur Ester Gould, regisseur en schrijver Beri Shalmashi en producent Frank van den Engel. Met de bijdrage kan de regisseur in samenwerking met een omroep werken aan de verdere ontwikkeling van het documentaire plan, waarna bij het fonds een aanvraag voor een productiebijdrage kan worden ingediend. Lees meer

Hoe pakt de coronasteun voor scenaristen uit?

Een musical over zeehonden, een drama dat plaatsvindt achter tralies of een persoonlijk reisrelaas met een tragische wending. Het zijn drie projecten die in de afgelopen periode ‘coronasteun’ kregen via de startgeldregeling scenario. Hoe vond de selectie plaats? En hoe was het voor het voor makers om die steun te ontvangen? Het was mogelijk om tot 31 augustus een aanvraag in te dienen. Lees meer | Plot Magazine, Lees meer | Auteursbond

Presentatie tool voor cofinanciering van cursus, opleiding of coaching voor werkenden in culturele en creatieve sector

Het jaarlijkse Platform ACCT event stond op 4 november in het teken van www.werktuigppo.nl, dé tool voor cofinanciering van cursus, opleiding of coaching voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Tijdens het event in de NDSM Loods in Amsterdam-Noord zijn stappen gezet in verduurzaming en toekomstbestendig maken van permanente professionele ontwikkeling, met als doel de cofinanciering tot in lengte van jaren te laten bestaan. Een verslag. Lees meer

ShortsTV zendt eindexamenfilms van de Nederlandse Filmacademie uit

Vanaf 6 januari 2022 zal ShortsTV een selectie van eindexamenfilms van de Nederlandse Filmacademie gaan uitzenden via haar kanaal. ShortsTV is het enige wereldwijde televisiekanaal dat volledig is gewijd aan korte films. Het kanaal werd in 2000 opgericht en bereikt inmiddels zo’n 100 miljoen huishoudens – van Amerika tot India, Latijns-Amerika en Europa. De programmering beslaat alle genres, van animatie tot musicals en documentaire en gaat 24 uur per dag door. ShortsTV is daarnaast ook producent en distributeur van de Oscar-genomineerde korte films. Voor de afgestudeerde makers van de Filmacademie is dit een kans om hun werk bij een groter (inter)nationaal publiek in het vizier te krijgen. De films worden uitgezonden met toelichting van de makers op hun films. Een gesprek met Jesse Bergsma, President of ShortsTV EMEA, over deze nieuwe samenwerking. Lees meer

Bezoek en box office Nederlandse bioscopen en filmtheaters door de jaren heen

Een overzicht van het bezoek en de box office van Nederlandse bioscopen en filmtheaters door de jaren heen. Lees meer

Kunstloc Brabant Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant