Nieuwe film Jesse van Venrooij te zien op Picl

Wanneer ben je nog wilsbekwaam en kun je zelf beslissen of je nog wil leven? In de documentaire Dokter Kees gaat filmmaker Jesse van Venrooij in een Eindhovens verpleeghuis op zoek naar ‘de wil’ van de demente Willy. De documentaire is een eerste film uit de nieuwe reeks ‘Broet <3 Natlab’. Onder die noemer presenteert het Eindhovense filmplatform en het filmhuis de komende tijd films van regionale makers op streamingplatform Picl. Dokter Kees is hier vanaf 15 februari tot en met 15 juni te zien. Lees meer

Het verdriet van carnaval

Carnavalsvierders verkeerden afgelopen weekend in mineur. Corona maakte het onmogelijk om dit jaar het ‘feest der feesten’ te vieren. Filmregisseur Frank van Osch werkt aan een documentaire waarin hartstochtelijke carnavalsvierders vertellen wat zij moeten missen: Het Verdriet van Carnaval. Lees meer

TU/e organiseert van mini-filmfestival

Studium Generale van de TU/e organiseert van 22 t/m 24 februari een mini-filmfestival met drie urgente en spraakmakende documentaires. Met live nagesprek met maker of deskundige. Tickets zijn gratis, maar reserveren is verplicht.  Het betreft drie nieuwe documentaires, die ook te bekijken waren op het recente (online) IDFA-filmfestival. Lees meer

Geen beroep mogelijk bij herbeoordelingsprocedure cultuur Brabant

Er komt geen sollicitatieprocedure voor de nieuw te benoemen leden van de herbeoordelingscommissie cultuur van de provincie. Om tijd te winnen, gaat de provincie Noord-Brabant zelf leden zoeken. Op 22 april moet de procedure afgerond zijn. Op de herbeoordelingsprocedure is geen beroep meer mogelijk. Alleen de acht instellingen die eerder bezwaar maakten, kunnen in beroep. Dat zijn Afslag Eindhoven, Podium Bloos, Lustwarande, United Cowboys, Vloeistof, Watershed, Strijbos en van Rijswijk en BioArt Laboratories. De Kunst van Brabant, belangenvereniging van het culturele veld, noemt die beslissing onjuist. “Er is een nieuwe situatie ontstaan, die herbeoordeling noodzakelijk maakt. De consequenties van zo’n herbeoordeling en een nieuwe rangorde moeten dan ook aanvaard worden door de provincie en de andere BrabantStad partners. Zij zijn verantwoordelijk voor de situatie en dus voor de gevolgen, ook financieel. Bij een beoordelingsprocedure hoort een bezwaarschriftenprocedure. Temeer daar er signalen zijn over aanvragers die het indienen van een bezwaarschrift hebben overwogen, maar daarvan afzagen na informatie van ambtenaren.” Verschillende instellingen hebben inmiddels alsnog bezwaar gemaakt bij de provincie. Instellingen die eerder subsidie kregen, krijgen die in de nieuwe opzet ook, ongeacht de uitkomst van de nieuwe adviescommissie. Lees meer | Brabants Dagblad, Lees meer | De Kunst van Brabant

In gesprek met eigenzinnige filmmaker Dick Verdult

Op dit moment werkt filmmaker Dick Verdult aan de speelfilm Als uw gat maar lacht, een zwarte komedie over het rijkdomsfenomeen en de excessen daarin. Dick Verdult in woorden vatten is eigenlijk onbegonnen werk. Dick is El Demasiado. Te Veel. Als een confettiregen. Je moet hem ondergaan, lezen, voelen, horen, zien. Lees meer

Terugblik landelijk cultuurdebat

“Wie er niet bij was kan het terugzien en het is voor geïnteresseerden zeker de moeite waard.” Wijbrand Schaap over het Landelijke Cultuurdebat van 8 februari. “Doordat het debat nu eens niet op locatie met toeters en bellen plaatsvond, maar in ieders vertrouwde, en daarom ook vaak gehate online omgeving, was er alle tijd om de argumenten te horen.” De nijpende situatie van culturele zzp’ers, zoals makers en technici, was een van de onderwerpen die 8 februari uitvoerig aan bod kwamen in het debat. Hoewel de intentie was om in het debat niet teveel over het geld te praten, was dat waar het over ging toen de gevolgen van de coronacrisis aan bod kwamen. Alle kandidaten erkenden in mindere of meerdere mate dat de kleine zelfstandige in de culturele sector in de kou staat. De bredere maatschappelijke waarde van cultuur door iedereen lijkt te worden erkend. Lees meer | Cultureel Persbureau, Lees meer | Brabant Cultureel, Lees meer | Mestmag

Eerste deel IFFR digitaal goed bezocht

De eerste helft van de jubileumeditie, 1 t/m 9 februari, van het International Film Festival Rotterdam heeft niet te klagen gehad over aandacht. Er werden in totaal 132.286 bezoeken afgelegd aan het digitale festivalplatform. Een vijfde van de kijkers keek naar online premières om zo virtueel toch een beetje het festivalgevoel te houden. De organisatie kijkt met een goed gevoel terug op het eerste deel van het programma. Lees meer

Uitwerking extra steun voor de culturele en creatieve sector

"Hoewel de steunpakketten voor de culturele en creatieve sector zoveel mogelijk mee ademen met de situatie, zie ik dat dit voor makers nu niet voldoende is. Om die reden kondigde het kabinet op 18 december 2020 aan om aanvullend op de eerdere steunpakketten voor cultuur € 15 miljoen te reserveren voor de culturele en creatieve sector. Op 21 januari kwam hier door de verlengde lockdown € 9 miljoen bij." In een brief aan de Tweede Kamer van 10 februari zet minister van Engelshoven (OCW) uiteen hoe zij deze middelen wil gebruiken om zoveel mogelijk makers en culturele professionals direct te ondersteunen. Lees meer | Rijksoverheid.nl I, Lees meer | Rijksoverheid.nl II

IFFR deelt 50 films uit 50 festivaledities

Op 17 februari is IFFR Unleashed 50/50 gelanceerd ter ere van de 50ste editie van International Film Festival Rotterdam. Voor het platform is een programma samengesteld met vijftig films uit vijftig festivaledities. Er zijn speelfilms en shorts te zien vanaf het prille begin in 1972 tot aan de editie van 2020. De films worden per decennium in volgorde uitgebracht en de eerste selectie is nu al te zien. Lees meer | Filmkrant, Lees meer | IFFR 

Eerste proefevenement achter de rug

Op 15 februari vond in het Beatrix theater in Utrecht het eerste proefevenement van Fieldlab Evenementen plaats. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, is kraakhelder als het gaat om het hoe en waarom van de serie testevenementen. “Dit is de start van het antwoord op de vraag: hoe kun je op een verantwoorde manier weer evenementen gaan organiseren.” Keijzer is daarom enorm trots dat Nederland als eerste land zo gedegen en in een serie van acht events onderzoek doet. Lees meer

Minister van Engelshoven (OCW) in gesprek met delegatie festivalbranche

Op 8 februari heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van de festivalbranche en minister van Engelshoven (OCW). Tijdens dit gesprek kwamen diverse dilemma’s van de branche naar boven. Allereerst werd vastgesteld dat de huidige routekaart weinig mogelijkheden biedt voor grootschalige evenementen. Vanuit de deelnemende festivalorganisatoren was er een heel sterke roep om meer duidelijkheid rondom de eerder toegezegde garantieregeling. Ook werden de verschillen tussen landelijk en regionaal benoemd, verschillen tussen de veiligheidsregio’s en burgemeesters. Er zijn twee concrete afspraken gemaakt. Over twee weken is er een vervolggesprek tussen het festivalgezelschap en de minister om het concept garantieregeling te toetsen aan de wensen die binnen de sector leven. Ook heeft de minister heeft toegezegd naast de betrokken ministeries ook de veiligheidsregio’s te betrekken bij het beleid rondom de zomerevenementen. Lees meer

Wat zijn de standpunten van de politieke partijen over cultuureducatie en cultuurparticipatie?

Op 15, 16 en 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Wat zijn de standpunten over cultuureducatie en cultuurparticipatie van de landelijke politieke partijen? Hoe stem je ‘cultuurbewust’? LKCA analyseerde de standpunten in de partijprogramma’s. Lees meer

Auteursrecht, cultuur en media in de verkiezingsprogramma’s

Met de Tweede Kamer verkiezingen in aantocht is een overzicht gemaakt van de thema’s auteursrecht, cultuur en media in de verkiezingsprogramma’s van de zittende politieke partijen. Van de nieuw aangemelde partijen is alleen de Piratenpartij, die van (beperking van het) auteursrecht een speerpunt maakt, meegenomen in het overzicht. Positief is dat veel partijen aandacht besteden aan kunst en cultuur en de positie van makers. Sommige partijen hebben bij collectieve regelingen alleen oog voor de mening van bepaalde betalingsplichtigen, zonder rekening te houden met de algemene belangen bij eenvoudige, transparante en onder overheidstoezicht staande regelingen die enerzijds zorgen voor optimale toegang tot informatie en anderzijds voor een billijke vergoeding voor de makers. De voorlichtende taak van de Federatie Auteursrechtbelangen blijft hard nodig. Lees meer | VOICE I, Lees meer | VOICE II

Cultuur- en evenementenbranche verlengt regeling ‘Bewaar je ticket, geniet later’

Omdat de pandemie langer aanhoudt dan eerder voorzien, verlengt de cultuur- en evenementenbranche de regeling ‘Bewaar je ticket, geniet later’. Hierdoor blijven gekochte tickets voor verplaatste evenementen langer geldig, namelijk 26 maanden in plaats van 13. Ook hebben consumenten langer de tijd hun vouchertegoeden om te zetten in tickets voor events die wél doorgaan, te weten 24 maanden. Geld terugvragen is ook altijd mogelijk. Deze verlenging is tot stand gekomen na overleg tussen dersector en de betrokken overheden. De regeling wordt ondersteund door het ministerie van OCW en EZK en volgt de regels van de Autoriteit Consument en Markt. Lees meer | NAPK, Lees meer | Bewaar je ticket

Acteurs aan het woord in nieuwe podcast

Hoe denken acteurs over hun vak? Hoe bereiden ze zich voor? Wat zijn hun geheimen? In de ‘visuele podcast’ The Spotlight horen we er meer over. In de eerste van voorlopig negen wekelijkse afleveringen praat Robert de Hoog aan de hand van scènes over zijn werk. Lees meer | Filmkrant, Lees meer | NBF

Onderzoek naar de voorlopige effecten van het coronavirus op het werk en inkomen van acteurs

Afgelopen december vroeg de belangenorganisatie voor acteurs ACT haar leden de ACT Monitor in te vullen. De ACT Corona Monitor 2020 gaat na wat de voorlopige effecten van het coronavirus zijn op het werk en inkomen van acteurs, of er gebruik is gemaakt van steunmaatregelen en hoe men verder poogt te ‘overleven’ als acteur of in een andere rol als werkende persoon. Ook werden een aantal korte vragen opgenomen over tarieven per voorstelling, draaidag en of hierover (minimum- of norm-)afspraken moeten komen. Lees meer

De filmconsulenten van het Filmfonds

Maak kennis met de filmconsulenten van het Nederlands Filmfonds. Lees meer

Vlaamse media luiden de alarmbel voor filmkritiek

“Wij zijn van mening dat een voldragen en divers filmlandschap zich enkel blijvend kan manifesteren wanneer dat gepaard gaat met de ontwikkeling van een scherpzinnige en diepgaande filmkritiek.’’ Dreigende stopzettingen, financiële krapte en een gebrek aan toekomstperspectief. In een open brief luiden de Vlaamse media voor filmkritiek de alarmbel. Lees meer

Vereniging Europese film- en tv-regisseurs roept streamingbedrijven op filmmakers passend te compenseren

De Federation of European Screen Directors (FERA), een vereniging van Europese film- en tv-regisseurs, heeft wereldwijde streamingbedrijven opgeroepen om kijkcijfers te delen en filmmakers naar behoren te compenseren voor succes van hun producties op hun platforms. Lees meer

VOD-inkomsten in 10 jaar tijd verdertigvoudigd

Uit de nieuwste cijfers van het European Audiovisual Observatory blijkt dat VOD-inkomsten van €388,8 miljoen naar €11,6 miljard tussen 2010 en 2020. Een verdertigvoudiging. NBF heeft een overzicht van de belangrijkste conclusies. Lees meer

Janneke van Laar Janneke van Laar

Kunstloc Brabant