Docu over Tilburg in coronatijd

In het Peerke Donders Paviljoen ging op 25 oktober de documentaire 'Het is liefde waar het om draait' in première met als aanwezigen de hoofdrolspelers van de film die verhaalt over Tilburg in coronatijd. De documentaire werd gemaakt door Caroline Evers, Paul Spapens en Stijn van der Loo onder de vlag van Stichting Petrus Donders Tilburg en als onderdeel van het project Geschiedenis van de zorg in Tilburg. Lees meer

Corona zorgt voor moeilijke tijden voor gloednieuwe C-Cinema in Roosendaal

Bioscoopeigenaar Carlo Lambregts uit Roosendaal heeft een miljoeneninvestering gedaan in zijn nieuwe complex C-Cinema, dat in augustus opende in het centrum van de stad. De coronamaatregelen treffen ook zijn bedrijf. “De eerste aflossingen hadden nu plaats moeten vinden. Gelukkig hebben we een goede bank. Die kwam naar ons toe en zei: stel het nog maar eventjes uit. Maar zodra de bank de boel dichtgooit is er voor ons geen houden meer aan. Dan draait het uit op een faillissement. Keihard.” De nieuwe sluiting van bioscopen waarover in de wandelgangen wordt gesproken is een horrorscenario voor de bioscoopbranche. Lambregts begon in 1975 met zijn bioscoop in Roosendaal. Het bedrijf groeide in de loop der jaren uit met vestigingen in Bergen op Zoom en Etten-Leur. Inmiddels wordt het bedrijf gerund door negen familieleden. Lees meer

Nieuwe corona-regels treffen filmsector

Coronavirus en cultuur: de nieuwe regels vanaf 4 november 22.00 uur. Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. De bioscopen en filmtheaters moeten twee weken hun deuren sluiten om het aantal coronagevallen in Nederland omlaag te krijgen. De sluiting heeft ook weer gevolgen voor allerlei films die in de komende weken uit zouden gaan in de bioscopen en filmtheaters. Lees meer | Rijksoverheid.nl I, Lees meer | Rijksoverheid.nl II, Lees meer | Holland Film Nieuws

Filmdistributeur Dutch Filmworks zag marktaandeel sinds de lockdown verviervoudigen 

Filmdistributeur Dutch Filmworks bracht sinds de heropening van de bioscopen in juni al twintig films uit, meer dan alle andere partijen. Willem Pruijssers, oprichter en directeur, dacht bij de eerste lockdown meteen: alles moet om. “Ik heb hier op kantoor professionele communicatieapparatuur laten plaatsen. En vanaf het moment dat de grote studio’s gingen schuiven met hun releases, zijn we scenario’s gaan schetsen: wat als de bioscopen 1 mei opengaan, wat als ze 1 juni opengaan? Eerst moest ik het personeel er even doorheen duwen: mensen zaten elkaar de put in te praten. Ik zei: we gaan elke filmzaal en elk speeltijd in Nederland in kaart brengen. Zodat we exact weten hoeveel voorstellingen we nodig hebben om een bepaalde omzet te halen. Ongeveer drie keer zoveel als normaal dus. En toen dat bleek te werken en titels niet het normale verloop hadden maar gewoon bleven staan, zag je ineens die omschakeling hier op kantoor: er is leven na de lockdown!” De succesvolle filmdistributeur zag zijn marktaandeel sinds de lockdown verviervoudigen. Lees meer

Brein start met zoektoch naar frequente illegale uploaders

Binnenkort gaat Stichting Brein van start met het voorlichtingsproject voor frequent of langdurig inbreukmakende uploaders (FLU) van auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, series, boeken en muziek. Brein gaat met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde software op zoek naar Nederlandse IP-adressen via welke meermaals inbreukmakende uploads plaatsvinden van op de Nederlandse markt gericht populair werk, bij voorkeur origineel Nederlands werk. Een en ander met voorafgaande toestemming van de betreffende rechthebbenden. De afgelopen weken zijn tests gedraaid met het programma. Zodra ze van start gaan, komt er een pagina met uitleg op de website van de stichting. Lees meer

4 scenario’s over het cultuurpubliek van de toekomst

De komende jaren veranderen de behoeften en de manieren waarop het toekomstige publiek aan cultuur zal deelnemen. Eén van de manieren om toekomstbestendigheid van de langetermijnvisie van een instelling of individuele maker te toetsen óf te ontwikkelen is door scenario’s te gebruiken. DEN maakte samen met professionals van binnen en buiten de sector vier scenario’s over het cultuurpubliek van de toekomst. Lees meer | DEN I, Lees meer | DEN II

Cultuursector zou deze crisis moeten aangrijpen om versneld te digitaliseren

Door de coronamaatregelen krijgt de cultuursector momenteel extra harde klappen. Hierdoor zijn de meeste makers en podia meer bezig met overleven dan met het nadenken over de toekomst. Toch is het belangrijk dat de cultuursector niet stil blijft zitten. Net als veel andere sectoren trouwens. De cultuursector zou deze crisis moeten aangrijpen om versneld te digitaliseren. Kleine en grote spelers kunnen dan gaan profiteren van de mogelijkheden van digitale technologieën en nog beter aansluiten op het publiek dat zich steeds mee online oriënteert. Aldus Maurits Kreijveld, futuroloog en strategisch adviseur. Lees meer

Dutch Comic Con verplaatst naar 2021 

De tiende editie van Heroes Dutch Comic Con op 21 en 22 november in Jaarbeurs Utrecht wordt verplaatst naar 19 en 20 juni 2021. Eerder dit jaar werd het evenement vanwege de coronamaatregelen ook al verplaatst, oorspronkelijk zou de jubileumeditie plaatsvinden op 28 en 29 maart. Heroes Dutch Comic Con is de laatste jaren gegroeid tot het grootste comic con-evenement in Nederland waar zo’n 40.000 liefhebbers van comics, series, films, games en cosplay op afkomen. Lees meer

Steun voor 33 plannen in regeling Digitale cultuur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

In de derde ronde Digitale cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn 33 voorstellen gehonoreerd: van games tot mediakunst en van digital storytelling tot artscience en evenementen op het gebied van digitale cultuur. Lees meer

Buladó is Nederlandse Oscar-inzending

De speelfilm Buladó is de Nederlandse inzending voor de Oscars. De film van regisseur Eché Janga, met onder andere Everon Jackson Hooi, Tiara Richards en Felix de Rooy, dingt mee in de categorie Beste internationale film. De film is geselecteerd uit dertien aanmeldingen door een commissie, bestaande uit filmprofessionals. Lees meer 

Roep om culturele sector open te houden voor lokaal publiek

Op 3 november heeft de Taskforce culturele en creatieve sector een oproep verstuurd aan het kabinet om musea, podia en bibliotheken open te houden voor bezoekers uit de regio waar deze organisaties zich bevinden. Zo kan het lokale publiek een lichtpunt worden geboden in een buitengewoon zware tijd, een basisvoorziening met grote impact op het welzijn en de mentale fitheid. Lees meer | Kunsten ‘92

Grote druk op Nederlandse filmtheaters en bioscopen

Nederlandse bioscopen en filmtheaters zijn goed in staat om bezoekers in coronatijd op een verantwoorde en veilige wijze te ontvangen. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters schrijft op 3 november dat als de politiek besluit dat bioscopen en filmtheaters hun deuren moeten sluiten, er bioscopen en filmtheaters om zullen vallen in de komende periode. Een omzetderving van minimaal 60% of meer in vergelijk met vorig jaar is niet vol te houden. De vereniging wil financiële steun van de overheid voor de branche. Daar komt nog bij dat minister van Engelshoven (OCW) een wetsvoorstel zal indienen bij de Tweede Kamer die verplicht dat bioscopen 3% van omzet investeren in Nederlandse films. Gezien de huidige situatie is die eis haast onmogelijk. De NVBF wijst ook op een in 2018 door de minister van OCW ondertekend BTW-document uit 2018. In dat jaar is afgesproken dat de bioscopen 50% meer bijdragen aan de Nederlandse film. Twee jaar na ondertekening schroeft de minister de financiële eisen verder op. “Filmdistributeurs Nederland ziet graag dat de Nederlandse filmsector versterkt wordt, maar niet door de bioscopen onder de investeringsverplichting te brengen,” aldus Anne de Jong van de branchevereniging van filmdistributeurs Film Distributeurs Nederland (FDN). Lees meer | NVBF, Lees meer | Internetconsultatie, Lees meer | Holland Film Nieuws

Wildgroei in aanbieders van filmonderwijs

De wereld van filmcursussen en -opleidingen is de laatste jaren steeds ondoorzichtiger geworden. Terwijl tot de jaren 90 de Nederlandse Filmacademie de enige plek was voor ambitieuze makers, lijkt er tegenwoordig sprake te zijn van een wildgroei in aanbieders van filmonderwijs. De vraag naar verdieping en kennisdeling bij mediaprofessionals stijgt hard mee. Redacteuren, camjo’s, programmamakers en journalisten willen (en moeten) zich allround ontwikkelen, maar waar kunnen ze terecht?  Documentaireproducer Britte Hermans ontwikkelde als antwoord op die vraag een modern leertraject:  Documentaire Kickstarter. Over de praktische kant van het vak die tot nu toe nergens beschreven stond. Lees meer | Spreekbuis, Lees meer | Creatief met film

Weinig gebruik van Wet Auteurscontractenrecht

Van de Wet Auteurscontractenrecht, die ten doel heeft om de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars te versterken, wordt in de praktijk nog weinig gebruik gemaakt. De Wet, die in 2015 als een nieuw onderdeel van de Auteurswet werd ingevoerd, belooft auteurs en artiesten die met exploitanten in zee gaan een ‘billijke vergoeding', geeft makers de kans om contracten open te breken en verbiedt oneerlijke contractsbepalingen. Auteurs en artiesten blijken maar zelden op de bepalingen van de Wet een beroep te doen. Daarbij lijkt de angst voor verlies aan opdrachten of om op een zwarte lijst te komen een belangrijke rol te spelen. Ook blijkt de door de Wet in het leven geroepen laagdrempelige geschillenprocedure nauwelijks te functioneren. Ook de in de audiovisuele sector tot stand gekomen vrijwillige collectieve vergoedingsregeling met betrekking tot video on demand (VOD)-diensten blijkt in de praktijk slecht te werken. Lees meer

Europese steun voor sales agents en distributeurs

De resultaten de Europese subsidie Steun voor Selectieve Distributie zijn bekend gemaakt. Van de 17 aanvragen zijn 10 sales-agenten gehonoreerd voor een totaalbedrag van 5.522.485 euro. 9 Nederlandse distributeurs hebben voor een bedrag van 337.618 euro MEDIA-distributiesteun ontvangen voor 9 Europese films. Lees meer

Europese steunmaatregelen voor film en tv

Overheden, culturele instellingen en vertegenwoordigers van de film- en televisiesector hebben ondersteunende maatregelen ingevoerd om de sector door de coronacrisis te loodsen, soms met opmerkelijke verschillen tussen landen. Op pan-Europees niveau hebben de EU-leiders op 21 juli overeenstemming bereikt over een groot herstelplan voor Europa en een versterkte lange termijn begroting van de Europese Unie, waarmee de basis wordt gelegd voor een moderner en duurzamer Europa. Het nieuwe rapport van het European Audiovisual Observatory biedt een duidelijk overzicht van deze steunmaatregelen in Europa. De auteurs van het rapport concluderen dat sommige sectoren, zoals VoD, weliswaar hebben geprofiteerd van de toegenomen contentconsumptie tijdens de lockdowns, maar dat andere hun verliezen tellen - en die lijken aanzienlijk te zijn. Lees meer | Creative Europe Desk, Lees meer | European Audiovisual Observatory

Amerikaanse streamingdiensten moeten investeren in Europese productiemaatschappijen

Een groep van meer dan vijfhonderd Europese filmproducenten wil dat Amerikaanse streamingdiensten als Netflix en Amazon minstens 25 procent van hun Europese omzet investeren in lokale productiemaatschappen in Europa. De lidstaten van de Europese Unie spraken af dat ze voor januari 2021 richtlijnen moeten hebben opgesteld die Amerikaanse streamingdiensten verplichten een deel van hun omzet te investeren in lokale productiemaatschappen. Een minimum wordt daarbij niet genoemd. Het staat de landen vrij om aparte afspraken te maken met de streamingdiensten. De groep filmproducenten vindt het onterecht dat Amerikaanse streamingdiensten niet worden verplicht om 25 procent van hun omzet te investeren in lokale maatschappijen. Deze plicht geldt wel voor de traditionele omroepen binnen de Europese Unie. Volgens de producenten is er daardoor "geen sprake van een gelijk speelveld". Lees meer | NU.nl, Lees meer | European Producers Club

Herziening Europese mediawet vanwege veranderend medialandschap

Per 1 november is de Mediawet gewijzigd vanwege de implementatie van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten. De herziening was nodig omdat de traditionele scheidslijn tussen lineaire mediadiensten (zoals publieke omroepen en commerciële zenders) en mediadiensten op aanvraag (on-demand, zoals Netflix) steeds meer is vervaagd. Daarnaast kijken we ook meer via videoplatforms (zoals YouTube). De wetswijziging zorgt ervoor dat de regulering van al deze diensten dichter bij elkaar wordt gebracht. De belangrijkste wijzigingen: videoplatformdiensten dienen zich nu ook aan de Mediawet te houden, mediadiensten moeten Europese producties bevorderen, het videoaanbod moet voor minstens 30 procent uit Europese producties bestaan en videoplatformdiensten moeten passende maatregelen nemen om minderjarigen te beschermen tegen content die schadelijk voor hen kan zijn. Lees mee

Janneke van Laar Janneke van Laar

Kunstloc Brabant