Filmstudio voor 3D video-opnamen in Eindhovense Effenaar

Poppodium De Effenaar in Eindhoven biedt sinds kort onderdak aan een filmstudio van het bedrijf Dutch Rose Media waar in 3D video-opnamen worden gemaakt. Het poppodium is onder de noemer ‘smart venue’ sinds twee jaar de paden van augmented reality en virtual reality aan het verkennen, en werkte daarbij al samen met 4DR Studios, het bedrijf van Natasja Paulssen van Dutch Rose Media. Directeur Jos Feijen: “Er komt ook een onderzoeksprogramma. Samen met Fontys en de TU/e gaan we ook kijken hoe we deze studio kunnen inzetten op andere terreinen, met name het culturele vlak.” Lees meer

Docu over gevangenisbewaarder Ton Mink over de iconische Bredase gevangenis

Troy Gazan koos ervoor om voor zijn afstudeerproject aan de Breda University of Applied Sciences de verhalen van gevangenisbewaarder Ton Mink over de iconische Bredase gevangenis te vangen in een documentaire. De film ging 19 oktober ging voor 600 mensen in première in de Koepel in Breda. Lees meer

Nieuwe CIFF blijkt aanwinst voor Tilburgse cultuuraanbod

Een internationaal filmfestival met bijdragen uit alle windstreken maakt het mogelijk een reis te maken door vele landen en culturen. Om situaties en problemen tegen te komen die ons vreemd zijn, maar ook herkenbare menselijke reacties. Het 013 Cinecitta International Filmfestival (CIFF) toonde van 17 t/m 20 oktober dertien bijzondere films en blijkt een aanwinst voor het cultuuraanbod in Tilburg. Lees meer

Samenwerking en creativiteit essentieel voor kansen VOD in Nederland

Er liggen kansen voor Nederlandse aanbieders en contentmakers als het gaat om Video On Demand (VOD). Maar om op het gebied van distributie tegenwicht te bieden aan de grote internationale spelers, zijn samenwerking en creativiteit nodig. Dat staat in de whitepaper ‘Van TVOD tot SVOD naar AVOD’ van ODMedia en Media Perspectives. Zij willen met het stuk de discussie over de toekomst van tv en video aanwakkeren. Lees meer | NBFLees meer | Media Perspectives

4 projecten geselecteerd voor scenariobijdrage De Oversteek

Vier projecten zijn geselecteerd voor een scenariobijdrage in het kader van de dertiende editie van het project De Oversteek. De gezamenlijke commissie selecteerde eerder dit jaar 6 filmplannen om te ontwikkelen tot treatment. Hieruit zijn deze 4 projecten geselecteerd om een scenario te ontwikkelen. Begin volgend jaar worden uit deze 4 projecten 2 projecten geselecteerd voor een realiseringsbijdrage. Het project De Oversteek is een samenwerking tussen het Filmfonds, het NPO-fonds, de VPRO, NTR en CoBO om aanstormend talent een kans te geven een artistieke speelfilm te maken. Lees meer

Steun voor coproducties vanuit VAF en Nederlands Filmfonds

In de laatste ronde van 2019 ontvangen vier nieuwe coproducties tussen Nederland en Vlaanderen productiesteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds. Daarnaast ontvangen twee coproducties een additionele realiseringsbijdrage in het kader van NFF/VAF Plus, die eenmaal per jaar wordt toegekend. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het VAF en het Filmfonds participeren beide fondsen jaarlijks in speelfilmprojecten, animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd. Lees meer

17 producties ontvingen in 2019 Production Incentive

In de derde ronde van de Netherlands Film Production Incentive van 2019 zijn door het Filmfonds bijdragen verleend aan in totaal 17 producties voor een totaalbedrag van € 5,2 miljoen. Het gaat om 7 speelfilms, 4 lange documentaires, 3 animatieseries en 3 documentaireseries, waarvan 12 internationale coproducties en 5 producties die in aanmerking komen voor het percentage 35% production incentive. Lees meer

De Slag om de Schelde geselecteerd in het kader van Telescoop

NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds hebben de speelfilm De Slag om de Schelde geselecteerd in het kader van het jaarlijkse samenwerkingsproject Telescoop. Doel van dit samenwerkingsproject is onderscheidende en ambitieuze speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde mogelijk te maken. De gezamenlijke investering is 1,8 miljoen euro per film. Lees meer

Nieuwe maatregel gericht op financiering van de inzet van producenten

Mede naar aanleiding van het eindrapport 'De sector van documentaire producenten in beeld' (USBO advies/Universiteit Utrecht, maart 2019) treedt per 1 november 2019 een nieuwe financiële richtlijn van het CoBO, Filmfonds, NPO-fonds en de NPO in werking. De maatregel is gericht op financiering van de inzet van producenten voor zaken als publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering, en is van toepassing op alle productiebegrotingen van documentaires die vanaf 1 november 2019 ter beoordeling worden voorgelegd aan één dan wel meerdere van bovengenoemde financiers, dan wel betrokken publieke omroepen. Daarmee wordt geborgd dat producenten van documentaires tot op zekere hoogte gehonoreerd worden voor bovengenoemde zaken. Lees meer

NPO Zapp lanceert nieuwe jeugddocumentaire-hub

NPO Zapp lanceert de nieuwe jeugddocumentaire-hub ZappDoc waarin met gebundelde krachten een nieuwe impuls aan de jeugddocumentaire op de Publieke Omroep wordt gegeven. Ter ondersteuning lanceert het NPO-fonds een nieuwe regeling voor jeugddocumentaireseries én wordt het ZappDoc LAB in het leven geroepen. Het ZappDoc LAB is een samenwerking tussen het NPO-fonds, Cinekid en IDFA waarbij talentvolle makers jeugddocumentaire content kunnen ontwikkelen. Lees meer | NPO FondsLees meer | NBF

Geüpdatete regelingen NPO-fonds online

De nieuwe en aangepaste regelingen van het NPO-fonds staan online. Lees meer

Nominaties Kees Holierhoek Scenarioprijs bekend gemaakt

De Kees Holierhoek Scenarioprijs wordt op 22 november voor de 13e keer uitgereikt aan de scenarioschrijvers van de beste oorspronkelijke Nederlandse serie. De winnaar ontvangt een bedrag van € 15.000. Daarmee is de Kees Holierhoek Scenarioprijs de grootste scenarioprijs in het Nederlands taalgebied. De genomineerden zijn bekendgemaakt. De stimuleringsprijs van €5000,- voor veelbelovend talent, kent de jury toe aan Ashar Medina voor de film Tom Adelaar. De prijs wordt beheerd door Stichting Auteursprijzen. Lees meer | AuteursbondLees meer | Kees Holierhoek Scenarioprijs

Recente vrouwenrollen in perspectief

In wat voor soort rollen worden vrouwen zoal opgevoerd? Is ze een stereotype of een rolmodel? In de reeks Ladygazing plaatst Basje Boer recente vrouwenrollen in perspectief. Dit keer: de biopics en documentaires over tragische sterren. Lees meer

Cinekid kent 2 competities voor korte film

De twee competities voor korte films op het jeugdfilm en -mediafestival Cinekid, één voor live action en één voor animatiefilms, tonen de brede ruimte die korte films bieden voor verbeelding. Lees meer

Veel specialistische filmfestivals de komende maanden

Het Da Bounce Urban Film Festival (DBUFF) vertoont van 31 oktober t/m 3 november in Tuschinski en Arena in Amsterdam een uitgebreid programma van urban films. De eerste editie van het Kaboom Animation Festival, waarin de twee gefuseerde animatiefestivals Klik! en HAFF zijn opgegaan, is aanstaande. In Utrecht richt het zich als Kaboom Kids van 9 t/m 12 november op familieanimatie, in Amsterdam van 13 t/m 17 november op animatie voor volwassenen. Wildlife Film Festival nog. Het festival beleeft dit jaar van 30 oktober t/m 3 november in Cinerama in Rotterdam zijn eerste lustrum. Te zien zijn bijna vijftig films over de schoonheid en de bedreigingen van de natuur. ‘Daar zijn de bergen weer’, is het motto van de negende editie van het Dutch Mountain Film Festival, dat van 29 oktober tot en met 3 november in het heropende Royal Theater in Heerlen wordt gehouden. Lees meer | Filmkrant ILees meer | Filmkrant IILees meer | Filmkrant IIILees meer | Filmkrant IV

Visueel realisme in games leidt tot bekrompen opvatting
Visueel realisme lijkt leidend voor de ontwikkeling van games. Hoe meer de technologie zich ontwikkelt, hoe minder games van echt te onderscheiden willen zijn. Deze drift is niet alleen gedoemd te falen, hij leidt ook tot een bekrompen opvatting van games, volgens Pim van den Berg. Lees meer 

Voorstellen voor een toekomstbestendig omroepbestel 

De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft in een brief aan minister Slob (Mediazaken) een aantal voorstellen gedaan voor een toekomstbestendig omroepbestel. In deze voorstellen wil NVJ ook een betere positie van de programmamakers. Lees meer

Mogelijk weer culturele invulling voor gebouwen aan ’t Hoogt in Utrecht

De transformatie van de panden aan ’t Hoogt in Utrecht loopt vertraging op. De eigenaar van de gebouwen, het UMF, Utrechts Monumenten Fonds, laat weten dat er een ‘verschil van inzicht’ is met de gemeente Utrecht. Het gevolg is dat de panden mogelijk niet tot woningen omgebouwd worden. Hierdoor kan het zo zijn dat de gebouwen aan ’t Hoogt weer een culturele invulling krijgen, zoals een podium- of theaterfunctie. Filmtheater ’t Hoogt vertrok eind 2018 uit de historische panden aan ’t Hoogt. Lees meer | DUICLees meer | Utrechts Monumenten Fonds

Groot aandeel vrouwelijke makers in Idfa-programma

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (Idfa) toont dit jaar een programma dat voor 47 procent is gemaakt door vrouwen. Vorig jaar was dat nog 41 procent. In het competitieprogramma is het vrouwelijk aandeel met 64 procent zelfs hoger dan ooit tevoren, aldus het festival, dat het volledige programma van zijn 32ste editie heeft gepresenteerd. Idfa-directeur Orwa Nyrabia is verheugd met die stijgende lijn. Lees meer

De waarde van het Auteursrecht 

Op 10 oktober organiseerde Platform Makers een debat in het Haagse Nieuwspoort onder de titel ‘De waarde van het Auteursrecht – wees er zuinig op’. Een verslag. Lees meer

Hoe redden we de Nederlandse jeugdfilm?

Het gaat niet goed met de Nederlandse jeugdfilm. Dat is de belangrijkste conclusie van Zien & gezien worden, het Filmfondsrapport dat vorige maand het licht zag. Een van de opstellers, Peter Bosma, schreef nog een tweede rapport, deze keer met toelichting en aanbevelingen. Bosma, twintig jaar werkzaam bij LantarenVenster in Rotterdam, onder andere als jeugdfilmprogrammeur. sprak voor Zien & Gezien worden met producenten, distributeurs, filmmakers en vertoners van kinderfilms. “Dat rapport is opgesteld in opdracht van het Nederlands Filmfonds en bevat vooral harde cijfers. De conclusie – er moet meer gedaan worden marketing – onderschrijf ik uiteraard maar is een beetje voorspelbaar. Ik wilde in een tweede rapport kijken naar hoe we verder kunnen.” Op de groei gemaakt heet die publicatie en ze biedt met korte interviews en case studies de verhalen achter de cijfers. “Vertoning is de grote bottleneck.”, zegt hij. Lees meer

Succes Nederlandse filmhuizen deels door overlappende programmering

Het gaat erg goed met de Nederlandse filmhuizen. Sterker nog: in de afgelopen tien jaar is het bezoek aan filmhuizen relatief harder gestegen dan het bezoek aan bioscopen. Daarbij valt wel op dat steeds meer films tegenwoordig zowel in het filmhuis als in de bioscoop te zien zijn. Wat is er precies aan de hand? Dick Smits deed er onderzoek naar. Smits: ‘Overlappende films krijgen dus een veel prominentere plek in het filmhuis dan de kleinere, exclusieve films. Die komen daardoor steeds meer in de verdrukking.’ Lees meer

De ongelijke genderbalans onder filmregisseurs in Europa

Een nieuw rapport van het European Audiovisual Observatory tracht de ongelijke genderbalans onder filmregisseurs in Europa beter in kaart te brengen. Het rapport kijkt naar de hoeveelheid films en de verdeling over genres. Enkele bevindingen over de periode 2003 – 2017: Over het geheel zijn slechts 17% van de Europese feature films in de periode tussen 2003-2017 geregisseerd door vrouwen. Het aandeel vrouwelijke regisseurs groeit langzaam van 15% in 2003 naar 19% in 2017. Deze groei zit voornamelijk in het genre documentaire. Frankrijk is het land met het hoogste aantal films van vrouwelijke regisseurs. Echter, de verhouding van aantallen films van vrouwelijke en mannelijke regisseurs is het meest evenwichtig in Nederland en Zweden. Lees meer | NBFLees meer | European Audiovisual Observatory

Eerste Europese onderzoek naar de audiovisuele auteur

Een doorsnee scenarist in Europa beleeft het hoogtepunt van zijn carrière rond zijn vijftigste en heeft dan een netto jaarinkomen van 29.000 euro. Als het een man is dan, zijn vrouwelijke collega moet genoegen nemen met nog geen 21.000 euro. Dat blijkt uit het eerste Europese onderzoek naar de economische en sociale situatie van audiovisuele auteurs. Het werd op 10 oktober gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘Show me the money’ in de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam, waarmee de Federation of Screenwriters in Europe (FSE) zijn 20-jarig bestaan markeerde. Een verslag. Lees meer

VOD-diensten geven nauwelijks cijfers vrij

Als het gaat om bezoek- en recettecijfers van bioscopen wereldwijd is er een zee aan informatie beschikbaar. Vrijwel dagelijks worden er online cijfers over gepubliceerd. Datzelfde kan niet gezegd worden over VOD-diensten. Gezien de stevige concurrentiestrijd brengen partijen nauwelijks informatie naar buiten als het gaat om kijkcijfers. Met name Netflix blijft op dit vlak erg gesloten. Voor een indicatie van het kijkgedrag is men daarom vaak aangewezen op marktonderzoeksbureaus zoals het Amerikaanse Nielsen. Dit jaar lijkt daar echter langzaam verandering in te komen. Lees meer

Disney en Apple serieuze concurrentie voor Netflix

Netflix was een lange tijd de nummer één van de streamingdiensten. Tegenwoordig groeit het aantal abonnees niet meer zo snel door de serieuze concurrentie van Disney en Apple. De streaminggigant werkt daarom aan plannen om het delen van accounts tegen te gaan. Lees meer

Janneke van Laar Janneke van Laar

Kunstloc Brabant