Jos Stelling: tegengeluid over het vrije circuit

Jos Stelling, filmmaker en eigenaar van filmtheaters Springhaver en Louis Hartlooper Complex in Utrecht, reageert op het opinieartikel van Géke Roelink, waarin de directeur van Filmhuis Den Haag stelde dat de fundamenten van het zogenoemde vrije circuit, het netwerk van filmhuizen, onder druk staan. Lees meer

Winnaar FPN Award 2019: Tessel Jonkers

Tessel Jonkers is de winnaar van de  FPN Award 2019. De FPN Award is bedoeld voor in het voorafgaande schooljaar afstuderende studenten die ambitie hebben zich (verder) te ontwikkelen als producent. De prijs omvat een bedrag van € 5.000,-. Hiermee wil Filmproducenten Nederland (FPN) jong producententalent stimuleren. De FPN Award is dit jaar een nieuwe richting ingeslagen. Met name de persoon zelf en zijn of haar persoonlijke toeliching (motivatie, passie en toekomstperspectief) wegen zwaarder bij het selecteren van een winnaar dan de producties waaraan men gewerkt heeft. Lees meer

Filmleraar van het jaar: Malu Sanders

De Amsterdamse filmdocent Malu Sanders is uitgeroepen tot de nieuwe Filmleraar van het jaar. Dat gebeurde tijdens de NFF Conferentie op het Nederlands Film Festival waar diverse nieuwe initiatieven op het gebied van filmeducatie zoals Film in de Klas werden gepresenteerd. Kritisch kijken en zelf film maken gaan hand in hand, vindt Sanders. Lees meer | FilmkrantLees meer | nbf

Louis Hartloper Prijs voor de Beste Filmpublicatie: Erik Brouwer

Tijdens het Nederlands Film Festival is de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt. De prijs ging naar Erik Brouwer voor zijn boek Diva. Diva gaat over Jetta Goudal (1891-1985), de dochter van een Amsterdamse diamantbewerker die het in Hollywood schopte tot beroemdheid in de stille film. Het was de vijftiende keer dat de onderscheiding werd toegekend. Naast een eervolle plek, middels een fotografische afbeelding in de eregalerij van het LHC, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 euro, een penning met oorkonde en daarnaast een Zwarte Spiegel. Bovendien krijgt de winnaar de uitnodiging om het jaar daarop tijdens de uitreiking een korte voordracht te houden over het belang van goede filmjournalistiek. Lees meer

‘Liefdesdrama te Strijp’ wint prijs voor creatief talent

In 1932 werd Johanna de Groot vermoord door haar partner in de Eindhovense wijk Strijp-S. De zus van De Groot was de overgrootmoeder van Marjan van der Heijden. Zij en haar vriend Joël David maakten een animatiefilm van de moord: ‘Liefdesdrama te Strijp’. De twee hebben met deze film de prijs voor creatief talent gewonnen tijdens de première van de tv-serie Goud van Brabant. De serie, en daarmee de film, wordt vanaf 19 oktober uitgezonden op Omroep Brabant. Goud van Brabant is een samenwerking van de provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant en Stichting Nieuwe Helden. Lees meer | Omroep Brabant  , Lees meer | Brabant.nl

Nouchka van Brakel waarschuwt voor ‘verpreutsing’

“Stop de censuur op de beleving van seksualiteit, sensualiteit en zinnelijkheid in films.”  Die oproep deed regisseur Nouchka van Brakel aan Nederlandse filmmakers tijdens het Nederlands Film festival.  Ze verwees daarbij ook naar een brief van seksuologen in de Volkskrant, die stelden dat seksscènes nu vaak te eenduidig worden verbeeld. Lees meer | Filmkrant , Lees meer | De Volkskrant

Competitieprogramma InScience bekend bemaakt

Het competitieprogramma van InScience, International Science Film Festival Nijmegen telt dit jaar 22 films, waarvan 13 Nederlandse premières. De films in het competitieprogramma maken kans op de NTR Kennis van Nu Award. Daarnaast wordt dit jaar voor de eerste maal door een vakjury de InScience Jury Award uitgereikt. Het filmprogramma telt in totaal ruim vijftig films.De vijfde editie van InScience vindt plaats van 6 tot en met 10 november. Lees meer

Dag van het Scenario

Op 1 oktober vond in de Stadsschouwburg in Utrecht voor de 22e keer de Dag van het Scenario plaats. ‘Het proces’ was dit keer het centrale thema en alle facetten van het schrijfproces kwamen aan bod; van het idee waar alles mee begint, het begeleiden van schrijvers, het neerzetten van karakters en het samenwerken met anderen tot het herschrijven. Een verslag.  Lees meer

Filmsector doet oproep aan bewindslieden en Kamerleden

Nederlandse filmmakers bepleiten in een brief aan de overheid de structurele versterking van de positie van Nederlandse audiovisuele producties om een kwalitatief hoogstaand, divers en toegankelijk aanbod van films en series te waarborgen. De ondertekenaars bepleiten onder meer dat de eindexploitanten van films en series in financiële zin duurzaam onderdeel worden van de Nederlandse filmproducties, door een systeem van heffingen en investeringsverplichtingen. Lees meer | Filmproducenten, Lees meer | Filmproducenten

Beleidsurgentie in NL voor audiovisuele industrie

De overheid dient zijn beleid te ijken aan dat van andere landen en zijn instrumentarium aan te passen om een kwalitatief hoogstaand, pluriform en toegankelijk aanbod van culturele audiovisuele producties te waarborgen. Wanneer een level playing field met het buitenland ontbreekt door relatief beperkte stimuleringsmaatregelen, dreigt een uitstroom van investeringsmiddelen en talent naar andere landen. Cultureel econoom Paul Rutten, o.m. lector Creative Business aan Hogeschool Rotterdam,  geeft in zijn essay, in opdracht van het Filmfonds,  de urgentie en noodzaak aan om de positie van Nederlandse culturele audiovisuele producties structureel te versterken, mede uit opbrengsten uit heffingen, mogelijk gemaakt door de nieuwe Europese Richtlijn voor Audiovisuele Mediadiensten. Ook raadt hij aan dat de overheid waarborgt dat Nederlandse producties een substantieel deel uit maken van het aanbod op video-on-demand platformen.  Lees meer

Rode vlaggen, mooie woorden en een kordaat plan: Dogma 19

Twee Nederlandse filmmakers lanceerden op 1 oktober op het Nederlands Film Festival hun eigen Hollandse Dogma 19. Geïnspireerd door het Filmmakerssymposium begin dit jaar in Eye, stelden regisseur Dennis Alink (1989) en cameraman Thomas van der Gronde (1990) in navolging van het Deense Dogma-manifest zes regels op waarmee ze het heft in eigen hand willen nemen. Een verslag.  Lees meer

Lancering ‘Film in de klas’ NFF

‘Film in de klas’  is gelanceerd op het Nederlands Film Festival. Het initiatief heeft als doel scholieren in aanraking te brengen met de Nederlands film(cultuur) en hen daarmee een context te bieden om de beeldtaal waarmee ze tegenwoordig de hele dag worden omringd, te leren begrijpen en duiden. Lees meer

Debat ‘De waarde van het auteursrecht’

Platform Makers organiseert op 10 oktober in Nieuwspoort een debat o.l.v.  Frénk van der Linden over ‘De waarde van het auteursrecht’. Tijdens de bijeenkomst zullen twee korte voorlichtingsfilms en een publicatie over auteurs- en naburig recht gepresenteerd worden. Daarnaast is er een debat met zowel makers, producenten als politici onder leiding van journalist Frénk van der Linden. Onder meer de Kamerleden Peter Kwint (SP), Niels van den Berge (GroenLinks) zullen daarbij aanwezig zijn. Lees meer

De Raad van State: subsidiebesluit Metropole Orkest

Heeft de uitspraak van de Raad van State dat de belangen van de werknemers van het  Metropole orkest moeten meegewogen bij een subsidiebesluit, gevolgen voor bijvoorbeeld de filmsubsidies, vraagt Filmzaken zich af. Afgelopen juni  was er uitspraak van de Raad van State : minister van Engelshoven (OCW) moet opnieuw kijken naar de bezwaren van de Kunstenbond/Ntb tegen de lagere subsidietoekenning van het Metropole Orkest. Het bezwaar van de Kunstenbond vond eerder geen gehoor bij de minister. Die verklaarde de Kunstenbond in haar bezwaren niet-ontvankelijk, omdat er geen direct verband zou bestaan tussen het subsidiebesluit en de werkgelegenheid bij het Metropole Orkest.   Lees meer | Filmzaken  , Lees meer | Kunstenbond

Flyer Talent Telt! legt uit…

In de nieuwe Talent Flyer Talent Telt! Van het Filmfonds alle informatie voor beginnende regisseurs, schrijvers, kunstenaars of producenten over de mogelijkheden die het fonds biedt. Lees meer

Eind CineJobs

Na ruim drie jaar is het besluit gevallen  de website CineJobs, de landelijke online database voor vacatures in de bioscoopbranche,  uit de lucht te halen gezien de investering in geld en tijd die het kost vacatures op te sporen en online te zetten. Lees meer

Zestigplussers niet langer genegeerd in NL films

Zestigplussers werden in Nederlandse films lang genegeerd. Films als Oude Liefde en Mi Vida (eind november in de bioscoop) maken hier een eind aan, en zelfs in jeugdfilms krijgen senioren een prominentere rol, zoals Kapsalon Romy deze week bewijst. Hoog tijd, want het Nederlandse bioscooppubliek is flink aan het vergrijzen, zo concludeerde de jaarlijkse bioscoopmonitor van Stichting Filmonderzoek in mei: in vijf jaar steeg het aandeel 65-plus met 13 procent. Lees meer | NRC, inlog vereist

Filmfonds Wildcards 2019 bekendgemaakt

Op het Nederlands Film Festival in Utrecht zijn de Filmfonds Wildcards 2019 uitgereikt. De winnaars van de Filmfonds Wildcard ontvangen € 50.000 om een nieuwe documentaire, fictie- of animatiefilm te maken. Lees meer

De impact van Disney+

Een aantal weken geleden verraste Disney vriend en vijand door de streamingdienst Disney+ als eerste gratis beschikbaar te stellen in Nederland. Tot 12 november heeft men toegang tot de gehele catalogus van Disney. Veel content ontbreekt echter nog, waaronder films van 20th Century Fox en nieuwe, zelfgeproduceerde films en series zoals The Mandalorian. Het is nog te vroeg om goed in te schatten wat voor impact Disney+ gaat hebben op andere streamingdiensten, maar volgens nieuw onderzoek van het Algemeen Dagblad (AD) zal dit voorlopig gering zijn. Lees meer

Onzekerheid overeenkomst NPO en Netflix

De overeenkomst tussen de NPO en Netflix om samen nieuwe series te gaan maken, staat op losse schroeven. De reden om samenwerking uit te stellen heeft te maken met onenigheid over de uitzendrechten. Lees meer

Onafhankelijke Amerikaanse films in het theater

Nieuw onderzoek naar de onafhankelijke Amerikaanse films uit 2017 biedt bemoedigend nieuws voor aankomende filmmakers: Drie van de vijf onafhankelijke films die dat jaar zijn gemaakt, kregen een soort theateruitgave. Het niet zo goede nieuws? Slechts weinigen verdienden veel geld aan de kassa. Lees meer

Janneke van Laar Janneke van Laar

Kunstloc Brabant