Er klonk applaus, maar ook kritiek. Het Filmmakersinitiatief 2018 maakt al maanden de tongen los. Vier filmmakers en een journalist willen samen met de sector de kwaliteit van de Nederlandse film verhogen. Ze brachten een discussie op gang met een heldere vraag: waar leggen we de lat? Waarom is deze vraag zo belangrijk? En wat is het antwoord? Lees erover in het KORTNIEUWS.

Schapenheld van Ton van Zantvoort krijgt uitzending op NPO2

Na de bioscoop-release in Nederland en België en een kleine zegetocht langs gerenommeerde filmfestivals, komt de film Schapenheld van Ton van Zantvoort nu op televisie: op maandag 10 juni (20:25) en dinsdag 11 juni (09:55) op NPO2. Schapenheld gaat over de vrijgevochten Brabantse schaapsherder Stijn en z'n gevecht om zijn kudde in stand te houden in een neoliberale wereld vol regels en bureaucratie. Lees meer

Omwonenden niet blij met uitbreidingsplan Cinecitta

Het uitbreidingsplan van Cinecitta is bij een overbuurman in slechte aarde gevallen. Pas toen Burgemeester en Wethouders van Tilburg de omgevingsvergunning hadden verleend, vonden de eigenaars van arthousebioscoop Cinecitta de tijd gekomen om ook omwonenden te informeren. De overbuurman heeft tot 30 mei de mogelijkheid om beroep in te dienen bij de rechtbank en vervolgens eventueel door te procederen bij de Raad van State. Lees meer

Adviezen 2eronde Cultuur Eindhoven 

De tweede ronde van de PLUS-projecten voor 2019 sloot op 1 maart. De Cultuurraad heeft zich in de periode april - mei over deze aanvragen gebogen en presenteert met een rapport zijn adviezen. Er zijn 14 aanvragen voor projecten ontvangen. Lees meer

Osse componist wint Buma Award Music in Media

De Osse componist Wouter van den Boogaard heeft een Buma Award Music in Media gewonnen. Dat deed hij in de categorie filmmuziek met de muziek die hij maakte voor de korte film In de Zomer. Lees meer

Aanpassing bij het fonds Brabant C

Op 13 februari 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak “Stichting Cultuur Eindhoven - Bibliotheek”. Dat is de achtergrond van een Statenmededeling over een aanpassing bij het fonds Brabant C.  Bij het Brabant C Fonds doet zich een vergelijkbare situatie voor als bij SCE. Destijds is door het fonds, na instemming door de provincie, een financieringsreglement vastgesteld en gepubliceerd, waarin is bepaald welke activiteiten voor financiering in aanmerking komen. Hierbij werd beoogd om dit reglement de status te geven van een wettelijk voorschrift. Gezien de uitspraak in de zaak “SCE-Bibliotheek” zal dit reglement niet worden beschouwd als wettelijk voorschrift. Daarom is het financierings-reglement van Brabant C omgezet in een Subsidieregeling en onder de werking van de Algemene subsidieverordening gebracht. Het fonds krijgt dan de status van mandaatinstelling. Lees meer

BrabantStad ontvangt €400.000 voor proeftuin Internationalisering

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel ‘Brabant Maakt Het!’, het resultaat van de bestuurlijke samenwerking op het gebied van cultuur in BrabantStad. Het ministerie van OCW ondersteunt hiermee verder onderzoek naar samenwerking in de regio. De proeftuin richt zich op vier sporen, met als doel de uitkomsten te verankeren in het cultuurbeleid in 2021-2024. Lees meer

Brabant kent veel zelfstandige makers en docenten in de kunst en cultuur

In Noord-Brabant is er een groot aantal zelfstandige makers en docenten in de kunst en cultuur. Kunstloc Brabant wil in het najaar bijeenkomst(en) organiseren met, voor en door de zzp’ers in de sector.  Vandaar een enquête met vragen naar onderwerpen die mogelijk aan de orde kunnen komen. Lees meer

Animatiefilm From The Snow-Covered Hill grote winnaar Tilburgs Film Festival 

De animatiefilm From The Snow-Covered Hill is de grote winnaar geworden op het Tilburgs Film Festival 2019. Regisseurs Matty Jorissen en Wijnand Driessen wonnen de prijzen voor Beste Regie, Beste Muziek en de Talent Award voor veelbelovende maker. In totaal werden er 12 prijzen verdeeld. Lees meer

Waarom journalisten gedroomde filmpersonages zijn

Journalisten zijn de gedroomde filmpersonages. Ze duiken niet enkel op in klassiekers als Citizen Kane of Zodiac maar ook in de recente MOOOV-selectie #warzone, waar ze vanuit de frontlinie het conflict verslaan. Wat maakt reporters tot zulke dankbare figuren? Lees meer

Cultuurinstellingen reageren op advies Raad voor Cultuur

De directeuren van een aantal instellingen waaronder de Boekmanstichting, Cultuur+Ondernemen, DEN kennisinstituut cultuur & digitalisering, DutchCulture, EYE, Het Nieuwe Instituut, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis bundelden de krachten om te inventariseren hoe de ondersteuningsstructuur versterkt kan worden. Dit resulteerde in een position paper, dat werd gedeeld met de Raad voor Cultuur die in april zijn Advies Cultuurbestel 2021-2024 uitbracht. Op 17 april kwamen zo’n vijftig professionals uit de cultuursector bijeen om te reflecteren op het raadsadvies. De vragen ‘Biedt het advies voldoende aanknopingspunten voor een sterke ondersteuning?’ en ‘Welke aandachtspunten willen we aan de minister meegeven voor haar uitgangspuntenbrief cultuurbeleid 2021-2024?’ stonden tijdens deze sessie centraal. Een verslag. Lees meer | DEN ILees meer | DEN II

Bijdrage voor 2 projecten met Nederlandse coproductiepartners

Twee projecten met Nederlandse coproductiepartners ontvangen elk een bedrag van €50.000 in het kader van het NFF + HBF Co-Production Scheme: een samenwerking tussen het Nederlands Film Fonds en het Hubert Bals Fonds. Twee projecten die een Nederlandse coproductiepartner hebben, die eerder HBF-steun ontvingen, ontvangen elk een bijdrage van €50.000. Filmfonds

Interview met nieuwe voorzitter Dutch Directors Guild

"Ik wil toe naar een ander model. Iedereen is zo snel op zijn teentjes getrapt en zo snel heeft men het idee dat hun macht wordt ingeperkt of iets wordt afgenomen. Daar wil ik graag van af. Het is wel duidelijk nu dat de producenten daar ook van af willen. Ik wil het vertrouwen in de driehoek proberen te herstellen. Ik ben met allerlei gesprekken bezig om dat voor elkaar te krijgen.” Gesprek met Maarten Treurniet, die tijdens de algemene ledenvergadering van april officieel geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de Dutch Directors Guild. Lees meer

De groeipijnen van de dansfilm

Er wordt heel wat gemopperd op de Nederlandse film: hij is te braaf, niet creatief genoeg, er is te weinig experiment. Er is echter één klein eilandje waarin andere wetten gelden. Waar soms met stevige budgetten en soms voor een appel en een ei films worden gemaakt die een andere taal spreken: De dansfilm. Fondsen weten niet goed wat ze ermee aan moeten, programmeurs lijken koudwatervrees te hebben en bij het grote (film-)publiek is het onbekend. Waar zit precies de pijn? Helen Westerik sprak met betrokkenen. Lees meer | Cultureel Persbureau ILees meer | Cultureel Persbureau II

Nederland een van ’s werelds grootste afnemers van arthouse

Nederland is een van ’s werelds grootste afnemers van arthouse- en artistieke films. Vermoedelijk heeft geen een enkel ander land – mogelijk op het cinefiele Frankrijk na – een zo’n groot vertoning netwerk per hoofd van de bevolking; ruim tachtig filmhuizen en veertig arthouse-theaters, en elk jaar komen er meer bij. Tijdens het festival van Cannes zijn filmdistributeurs bezig om goede deals te sluiten voor de films die ze in de Nederlandse bioscopen gaan brengen. Lees meer

Bioscoopmonitor 2018 is verschenen

Wat zijn de ontwikkelingen onder het bioscoop- en filmtheaterpubliek? De Bioscoopmonitor verstrekt informatie over de demografische kenmerken van de bioscoop- en filmtheaterbezoeker van het afgelopen jaar. Uit de monitor blijkt onder andere dat het marktaandeel 65-plussers onder filmtheaters stijgt en het bereik van Nederlandse films niet toeneemt, ondanks een groter aantal uitgebrachte titels. De Bioscoopmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd door Stichting Filmonderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN). Lees meer | Filmonderzoek ILees meer | Filmonderzoek ||Lees meer | FilmkrantLees meer | Holland Film Nieuws

8 korte fictiefilms geselecteerd voor realiseringsbijdrage Filmfonds

In het kader van talentontwikkeling van nieuwe makers heeft het Filmfonds acht korte fictiefilms geselecteerd die een realiseringsbijdrage krijgen van maximaal € 40.000. De ontwikkeling van nieuw talent staat centraal bij de selectie, alsook de zoektocht van de maker naar een eigen handschrift. Lees meer 

Lancering van de Culturele Financieringswijzer

Welke financieringsmogelijkheden bestaan er eigenlijk? Hoe verhouden zij zich tot elkaar? En hoe passen ze bij jou en je plannen? Tijdens de Maand van de Financieringsmix in juni staan deze vragen centraal. De maand wordt op 3 juni gestart met de lancering van de Culturele Financieringswijzer. Lees meer | Cultuur+Ondernemen ILees meer | Cultuur+Ondernemen II

Het effect van filmmaatregelen op de filmmaker

De reglementen van het Filmfonds zijn de afgelopen jaren veelvuldig veranderd. Dit vraagt niet alleen van het Filmfonds behoorlijk wat aanpassingsvermogen, maar ook van de sector. Het is energie en tijd die filmmakers en producenten bij voorkeur steken in het maken van films, tenzij er sprake is van een heuse verbetering natuurlijk. Filmzaken doet een onderzoek naar het effect van filmmaatregelen vanuit het perspectief van een filmmaker. Lees meer

Database internationale contacten van Nederlandse kunstenaars en culturele organisaties

DutchCulture volgt jaarlijks de internationale evenementen die Nederlandse kunstenaars en culturele organisaties in het buitenland organiseren en waaraan zij deelnemen. Dit helpt om een beeld te geven van de culturele impact die Nederland in het buitenland heeft. Vanaf dit jaar is de database van deze internationale contacten toegankelijk via de zoekfunctie op de website van DutchCulture. In 2018 namen Nederlandse kunstenaars deel aan meer dan 15.000 culturele activiteiten in 108 verschillende landen. Erin Chang van DutchCulture signaleert de belangrijke trends. Lees meer

Zo vind je cash als creatieve ondernemer

Wil je als creatieve ondernemer met behulp van groeigeld de volgende stap zetten? Sprout-expert Bert Wams geeft suggesties voor financiering. Lees meer

Filmmakersinitiatief wil samen met de sector de kwaliteit van Nederlandse film verhogen

Er klonk applaus, maar ook kritiek. Het Filmmakersinitiatief 2018 maakt al maanden de tongen los. Vier filmmakers en een journalist willen samen met de sector de kwaliteit van de Nederlandse film verhogen. Ze brachten een discussie op gang met een heldere vraag: waar leggen we de lat? Waarom is deze vraag zo belangrijk? En wat is het antwoord? Lees meer

Europese bijdrage voor markten IDFA, VR Days Europe, Cinekid en IFFR

Het Uitvoerend Agentschap in Brussel publiceerde op 22 mei de selectieresultaten van de MEDIA-oproep voor Markttoegang. Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die de toegang tot de Europese en internationale markt voor professionals vergemakkelijken en de verspreiding van audiovisuele werken bevorderen (via markten, online tools en promotionele activiteiten). IDFA Forum (Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam), VR Days Europe (Stichting Dutch Virtual Reality Days), Cinekid for Professionals (Stichting Cinekid Amsterdam) en IFFR Pro (Stichting International Film Festival Rotterdam) werden gehonoreerd. Lees meer

Europese bijdrage voor 16 Nederlandse distributeurs 

Het Uitvoerend Agentschap (EACEA) maakte op 22 mei 2019 de selectieresultaten bekend van de MEDIA-oproep Automatische Distritutie (EACEA 05-2018). De subsidie is bedoeld voor de distributie en promotie van niet-nationale Europese films. 16 Nederlandse distributeurs ontvangen ruim 1,1 miljoen euro. Lees meer

Jaarverslag Nederlandse beroepsvereniging film- en televisiemakers online

Nederlandse beroepsvereniging van film- en televisiemakers heeft het jaarverslag over 2018 gepubliceerd. Het voorwoord is te lezen op hun site. Lees meer

Innovaties in bioscopen: niets lijkt onmogelijk

Als bioscoop of filmtheater is het belangrijk om te blijven innoveren. In Nederland gebeurt dat de laatste jaren volop. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe technologieën (IMAX, Dolby Cinema, 4DX), steeds luxere stoelen of meer keuze in eten en drinken. Dat er nog meer mogelijkheden zijn wordt duidelijk als we over de landsgrenzen heen kijken. Lees meer

Eerste streamingdienst voor kinderen gelanceerd

Onder de vlag van het kidsmerk just4kids is op 21 mei de eerste streamingdienst voor kinderen gelanceerd. Omdat de nieuwe dienst Just4kids.tv alleen voor kinderen en reclamevrij is, kunnen kids zonder toezicht online video kijken. Lees meer

LUX Nijmegen en Filmhuis Den Haag starten educatiehubs

LUX Nijmegen en Filmhuis Den Haag worden de eerste 'hubs' in Nederland die moeten gaan bevorderen dat kinderen en jongeren onderwezen worden in film- en beeldeducatie. De filmtheaters gaan hierin samenwerken met het ministerie van OCW en Eye Filmmuseum. Lees meer

Winnaars Cannes bekend

De prijswinnaars van het Filmfestival Cannes. Lees meer

Microsoft en Sony gaan samenwerken aan cloudtoepassingen voor games

Beide bedrijven hebben hiervoor een intentieverklaring getekend. De twee techgiganten gaan zich richten op de ontwikkeling van de toekomstige cloud-oplossingen op het cloudplatform Microsoft Azure. Beide bedrijven onderzoeken de mogelijkheden van Azure voor elkaars diensten rond game- en contentstreaming. De samenwerking moet ook tot betere ontwikkelplatformen voor gamestudio’s leiden. Lees meer

Polen dient klacht in tegen nieuwe Europese auteursrechtenrichtlijn

Polen heeft een klacht ingediend bij het Europese Hof van Justitie tegen de nieuwe Europese auteursrechtenrichtlijn. De nieuwe regels zijn in april goedgekeurd door het Europees Parlement, maar Polen is het niet eens met de invoering daarvan, meldt persbureau Reuters. Lees meer

Manifest handelsorganisatie International Union des Cinemas online

Onlangs publiceerde UNIC het manifest We Love The Big Screen, waarin de belangrijkste speerpunten en uitgangspunten van de Europese handelsorganisatie International Union des Cinemas (UNIC) duidelijk uiteen worden gezet. UNIC vertegenwoordigt bioscoop-brancheorganisaties en belangrijke marktpartijen in 37 regio’s, waaronder de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. In het manifest lichten zij onder andere toe dat bioscopen en filmtheaters belangrijke culturele ontmoetingsplaatsen vormen voor lokale gemeenschappen en bijdragen aan het Bruto Nationaal Product van een land. Lees meer

Is Cannes inclusiever geworden? 

Is het filmfestival van Cannes inclusiever geworden? Lees meer

‘De’ gamer bestaat niet

Zo stelt onderzoeksbureau Newzoo in een recent rapport. Er zijn wereldwijd meer dan een miljard vrouwelijke gamers, 46% van alle gamers is vrouw. Newzoo wijst erop dat de groep gameliefhebbers de afgelopen jaren steeds diverser is geworden. „We weten nog niet of jongere gamers hun gamegedrag gaan veranderen als ze ouder worden”, schrijft de marktonderzoeker. De gamemarkt was afgelopen jaar goed voor een omzet van 120 miljard euro wereldwijd. Mobiele games vormen iets meer dan de helft van die markt. Lees meer | NRCLees meer | Newzoo

Janneke van Laar Janneke van Laar

Kunstloc Brabant