Ateliers en broedplaatsen in de 5 grote Brabantse steden

Wat wordt er verlangd van ateliers en broedplaatsen als de druk op stedelijke ruimte toeneemt? Henk Vinken stelde vast dat voor makers in de vijf grote Brabantse steden een interessante culturele infrastructuur niet bestaat uit gelikte werkplekken, maar uit een gedeelde identiteit en belangeloos samenwerken. Ook Bart de Zwart pleit ervoor om breder te kijken naar de meerwaarde van ateliers en broedplaatsen. 21 mei 2019, 15:00, LocHal, Tilburg. Lees meer

Reparatie stichting Cultuur Eindhoven geregeld via mandatering

Het College van B&W van de gemeente Eindhoven heeft in de vergadering van 16 april de ‘Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2019-2020’ vastgesteld. De uitvoering daarvan wordt gemandateerd aan de directeur van stichting Cultuur Eindhoven. Nieuwe subsidiebesluiten worden dus gedaan namens het college en vallen onder de werking van Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Eindhoven. Dat betekent dat stichting Cultuur Eindhoven geen ‘eigen’ openbaar gezag meer uitvoert en niet langer als bestuursorgaan kan acteren. De mandaatconstructie die de gemeente heeft gekozen, is voor de toezichthouders onbevredigend en teleurstellend. In deze constructie heeft de Raad van Toezicht geen eigen sturende bevoegdheid meer. De Raad van Toezicht heeft daarom unaniem besloten om met ingang van 1 mei collectief af te treden. Lees meer | Cultuur Eindhoven ILees meer | Cultuur Eindhoven IILees meer | Eindhovens Dagblad

Actualisering beleid en regelgeving Filmfonds per 1 mei

De actuele Deelreglementen Ontwikkeling en Realisering staan nu online op www.filmfonds.nl. Ook de bijbehorende subsidiepagina's met een toelichting op de aanvraagmogelijkheden zijn hierop aangesloten. Met de aanpassingen eerder dit jaar in de Netherlands Film Production Incentive en de publicatie van de deelreglementen Distributie en Filmactiviteiten in maart, zijn alle regelingen nu in samenhang geactualiseerd. Lees meer

Onderzoek naar sector van documentaire producenten in Nederland

De afgelopen maanden heeft USBO Advies van de Universiteit van Utrecht de sector van documentaire producenten in Nederland onderzocht. Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van de Documentaire Producenten Nederland (DPN) en het Filmfonds, CoBO en NPO-fonds, en is er onder andere op gericht de financiële situatie van de producenten in kaart te brengen. Lees meer

Rentevrije lening voor ontwerpers en makers 

Sinds 2014 werkt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met Fonds Kwadraat in het verstrekken van rentevrije leningen. Beide fondsen zijn onlangs overeengekomen de samenwerking in elk geval voort te zetten tot april 2020. De samenwerking biedt ontwerpers en makers die subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds de mogelijkheid om zonder extra toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat aanspraak te maken op een rentevrije lening van Fonds Kwadraat van maximaal 8.000 euro. Lees meer

Prijswinnaars Imagine bekend

Alle prijswinnaars van het Imagine Film Festival 2019 zijn bekend. Lees meer | Imagine Filmfestival ILees meer | Imagine Filmfestival II

Wens voor een platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst

De Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector stelt een platform voor dat de onderwerpen uit de Arbeidsmarktagenda verder brengt en borgt, maar dat ook een kader voor het sociaal overleg kan zijn. Dat staat in een brief van de Regiegroep aan minister van Engelshoven (OCW), nu zij bezig is met de ontwikkeling van het cultuurbeleid in de volgende cultuurnotaperiode. De brief bespreekt hoe in dat beleid met de Fair Practice Code zou moeten worden omgegaan en hoe de sector op het vlak van arbeidsmarktzaken beter kan gaan presteren. Lees meer

Lidmaatschap bij Dutch Academy For Film verbreed

De Dutch Academy For Film heeft de voorwaarden om lid te kunnen worden aangepast. Naast filmmakers van speelfilms en lange documentaires zijn makers met credits voor televisiedrama en -documentaire en andere ervaren professionals welkom als lid. Lees meer

Mediatijd van gemiddelde Nederland onveranderd  

Het medialandschap verandert snel en constant, maar de tijd die de Nederlander aan media besteedt blijft gelijk. In 2018 komt de dagelijkse mediatijd uit op 8 uur en 23 minuten. Van de totale mediatijd op een dag gaat het grootste deel naar kijken en luisteren. De gemiddelde leestijd is in vergelijking met drie jaar geleden op niveau gebleven en bedraagt 42 minuten. Media:Tijd is een tijdsbestedingsonderzoek dat informatie geeft over het mediagebruik in Nederland op basis van een dagboekmeting. Lees meer | InctLees meer | Mediatijd 

Joram Willink is Producer on the Move tijdens Cannes

Joram Willink is geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen als Producer on the Move tijdens de komende editie van het Cannes International Film Festival (14 - 25 mei). Het Producers on the Move-platform wordt jaarlijks georganiseerd door European Film Promotion (EFP). Gedurende vijf dagen zal een geselecteerde groep producers in de spotlight worden gezet bij de internationale filmindustrie, deelnemen aan project pitches, 1:1 meetings en case studies en netwerkbijeenkomsten bijwonen. Lees meer

De terugkeer van illegaal downloaden

Door de versplintering van streamingdiensten is een ding zeker: illegaal downloading is coming. Lees meer

Geen nieuwe beperkingen voor streamingdiensten bij de Oscars

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft in haar nieuwe reglementen geen nieuwe beperkingen voor streamingdiensten toegevoegd. Platforms als Netflix en Amazon mogen daardoor ook volgend jaar weer meedoen bij de Oscar-uitreiking. Lees meer

Janneke van Laar Janneke van Laar

Kunstloc Brabant