Steffie Storms maakte na haar burn-out een documentaire over haar faalangst, lage zelfvertrouwen en onzekerheden. Het resultaat is een kwetsbaar kijkje in het hoofd van Storms en haar Roller Derby-alter ego: Becky Bulldozer.

Veel aandacht voor IDFA-première schaapherders-docu van Ton van Zantvoort

Schapenheld, de documentaire van Ton van Zantvoort, wordt vertoond op het IDFA. Volgens De Volkskrant een van de aanraders van het festival. Volgens Floortje Smit ontdoet van Zantvoort het schaapherdersbestaan van romantiek. Lees meer | Newtonfilm, Lees meer | De Volkskrant, Lees meer | Brabants Dagblad

Filmmaker Steffie Storms bestrijdt burn-out met film over haar alterego Becky Bulldozer

Steffie Storms maakte na haar burn-out een documentaire over haar faalangst, lage zelfvertrouwen en onzekerheden. Het resultaat is een kwetsbaar kijkje in het hoofd van Storms en haar Roller Derby-alter ego: Becky Bulldozer. Lees meer

[beluister hier onze podcast-aflevering met Steffie Storms terug]

Masterclass documentaire-maken in Verkadefabriek

Documentairemakers Petra Czisch en Peter Lataster verzorgen op uitnodiging van Nieuwe Filmers op 28 november in de Bossche Verkadefabriek een masterclass over het maken van een documentaire. Lees meer

Student St.Joost maakt schijnende docu over albinisme in Afrika

Mensen met albinisme worden in grote delen van Afrika stelselmatig buitengesloten. In Tanzania zijn zelfs speciale kampen voor kinderen. AKV|St.Joost-student Almicheal Fraay uit Eindhoven maakte er een schrijnende documentaire over. Lees meer

Debat over de toekomst Brabantse festivalcultuur

De Brabantse festivalcultuur is booming. Het aantal festivals groeit en ook de bezoekersaantallen stijgen in Noord-Brabant sneller dan in de rest van Nederland. Nu de economie in de Brabantse steden weer aantrekt, de woningbouw op dreef komt en de trend van stedelijke verdichting doorzet, neemt de spanning echter toe. BrabantKennis organiseert op 21 november een debat over de toekomst van de Brabantse festivalcultuur. Lees meer

Incentive Filmfonds heeft positief effect op Nederlandse filmproductie

De introductie in 2014 van de stimuleringsmaatregel Netherlands Film Production Incentive, heeft ondanks de kritieke omstandigheden voor filmfinanciering in de markt een positief en stimulerend effect op de Nederlandse filmproductie. De meeste filmproducenten beschouwen het inmiddels als een cruciaal onderdeel van hun financieringsplannen. Ook is er potentie voor groei van de sector en vergroting van de impact van de Incentive. Lees meer

Nieuwe directeur IDFA aan het woord

Na drie decennia Ally Derks gaat IDFA komende van start onder leiding van een nieuwe directeur: Orwa Nyrabia. De Filmkrant ondervroeg hem over zijn plannen en ambities. Het werd een gesprek over Syrische wortels, angst en doorzettingsvermogen, nieuwe vormen van documentaire-maken, de gevaren van succes, Geert Wilders, een Chinese mijlpaal, onderschatting van het publiek en de noodzaak van experiment. Lees meer

Het culturele leven in Nederland in kaart gebracht

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een nieuw, onafhankelijk model ontwikkeld om het culturele leven in Nederland in kaart te brengen. Het model komt in de plaats van de overzichtspublicatie Cultuur in Beeld van het ministerie van OCW en bekijkt tien culturele domeinen vanuit het perspectief van veertien kernthema’s. Het gaat dan onder meer over geldstromen, arbeidsmarkt, beroepsonderwijs en draagvlak. Minister van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer het rapport Het Culturele Leven aan. Met dit eerste onderzoek wil het CBS vooral in beeld brengen hoeveel er momenteel over culturele uitingen bekend is en waar de hiaten in de informatie liggen. Opvallend aan het rapport is volgens Cultuurindex de veelheid aan gegevens; het bevat interessante en nieuwe data. Lees meer | Rijksoverheid, Lees meer | Theaterkrant, Lees meer | Cultuurindex

Nieuwe lichting Teledoc Campus

Eerst korte afstanden leren schaatsen en dan lange. Dat is de gedachte achter Teledoc Campus. Sinds 2013 mogen jaarlijks tien jonge filmmakers een documentaire van 25 minuten maken. Tot januari is de nieuwe lichting te zien op NPO3. Lees meer

Korte film gevierd tijdens kortste dag van het jaar

Op de kortste dag van het jaar, 21 december, wordt in Eye Filmmuseum en in een aantal landelijke filmtheaters de Dag van de Korte Film gevierd. Tijdens deze zesde aflevering worden de beste korte films van eigen bodem vertoond, met onderwerpen die variëren van ons post truth-universum, bootvluchtelingen op Lesbos tot twee hartsvriendinnen die worstelen met de puberteit. Lees meer | Holland Film Nieuws, Lees meer | Dag van de Korte Film

Mediapsychologisch onderzoek over de rol van games

Ruud Jacobs, werkzaam als universitair docent op de afdeling Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Twente, houdt op 19 november een lezing bij de Boekmanstichting. Aan de hand van meerdere hedendaagse voorbeelden wordt het mediapsychologisch onderzoek dat hij heeft verricht uitgelegd om duidelijk te maken hoe games ons overtuigen, wat voor nieuwe ervaringen dit oplevert, en hoe ontwikkelaars boodschappen kunnen uiten door middel van de regels van een spel. De Nederlandse game-industrie heeft de stijgende vraag naar games met een educatieve of overtuigende boodschap beantwoord door zich in grote mate toe te leggen op de productie van deze zogenoemde ‘serious games’. Lees meer

Wat zijn superhelden eigenlijk?

Iedereen heeft er zijn jeugd wel eens over gedagdroomd of wilde het worden: een superheld. Superhelden zijn vandaag de dag niet meer weg te denken. Ongekend populair zijn deze wezens, figuren en personages in fictieve verhalen, zowel in stripboeken als op het witte doek. Maar wat zijn (super)helden eigenlijk? Waar komen ze vandaan? En wat betekenen ze voor onze samenleving? Lees meer

Denk in programma’s in plaats van organisaties bij ondersteuning cultuursector

'Denk in programma’s in plaats van organisaties bij de ondersteuning van de cultuursector'. Met die boodschap overhandigden de landelijke ondersteuningsinstellingen, Boekmanstichting, Cultuur+Ondernemen, DEN, DutchCulture, Eye, Het Nieuwe Instituut, LKCA en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een petitie aan minister van Engelshoven (OCW) én Kamerleden. Lees meer | LKCA, Lees meer | Cultureel Persbureau

Fraude Pathé aan het licht

Door de uitspraak van een rechter zijn de details naar buiten gekomen over de fraude die dit voorjaar leidde tot het vertrek van de toenmalige algemeen directeur en financieel directeur van Pathé in Nederland. Een bende oplichters maakte  in totaal negentien miljoen euro buit door zich voor te doen als de directie van Pathé in Parijs. Lees meer

Tweede Kamerdebat over cultuurbegroting 2019

Op 19 november vindt het Tweede Kamerdebat over de cultuurbegroting 2019 plaats. Daarbij zal ook de brief over voortgang Cultuur in een open samenleving aan de Tweede Kamer van minister van Engelshoven (OCW) van afgelopen 19 oktober aan de orde zijn. Kunsten ’92 heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, met daarin waardering voor het onvoorwaardelijke commitment waarmee de minister het belang van kunst en cultuur uitdraagt. In de brief vraagt Kunsten ’92 o.m. aandacht voor de regioprofielen, waarbij wordt gesteld dat een heldere visie op de samenhang tussen BIS en fondsen en een goede afstemming tussen landelijke en regionale verantwoordelijkheden van groot belang voor het welslagen van deze operatie, en voor de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda. Lees meer

Nemen film en video straks de plaats in van het drukwerk?

In recente jaren hebben verschillende grafisch ontwerpers zich gewend tot het bewegend beeld bij het uitdrukken van hun ideeën. Naar aanleiding van de presentatie van zes films van Metahaven in het Stedelijk Museum Amsterdam probeert Yin Aiwen grip te krijgen op dit relatief nieuwe, maar snel in populariteit groeiende type film: de designer-film. Lees meer

Kunstensector heeft behoefte aan adviestarieven

De grootste subsidiënten van de kunstensector zijn de makers, aldus Erwin Angad-Gaur (Platform Makers). Maar door de lage honoraria kunnen zij de kwaliteit niet meer garanderen. ‘Wij zijn voor adviestarieven.’ Bij de invoering van de Wet Auteurscontractenrecht was er sprake van voorzichtig optimisme, maar dat is inmiddels verdwenen. Lees meer

Kabinet wil verschillen tussen vast en flexwerk verkleinen

Mensen die een flexibel contract hebben, moeten er dankzij de nieuwe maatregelen op vooruit gaan, terwijl het voor werkgevers juist makkelijker wordt om mensen met een vast contract te ontslaan. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 november de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Lees meer

Toespraak minister van Engelshoven over belang samenwerking tussen disciplines

Toespraak van minister van Engelshoven (OCW) bij het wetenschapsfilmfestival InScience op 7 november 2018, te Nijmegen. De toespraak gaat over het belang van samenwerking tussen verschillende disciplines, en goede communicatie over wetenschap. Lees meer

2 Nederlandse nominaties European Film Awards

De European Film Academy heeft haar nominaties voor de aanstaande European Film Awards bekendgemaakt. Het Nederlandse aandeel blijft beperkt tot de coproductie van Girl door Topkapi Films, en de korte film Meryem. Lees meer

Kinepolis gaat aantal 4DX-zalen in Europa uitbreiden

De Kinepolis Group gaat het aantal 4DX-zalen in Europa flink uitbreiden. Met zes nieuwe locaties krijgt het concern binnen een half jaar de beschikking over tien 4DX-zalen. Nederland zit daar vooralsnog niet bij. Lees meer

Geen Europese bijdrage voor Nederlandse tv-productie

Het Uitvoerend Agentschap heeft de tweede selectieresultaten van de oproep Steun voor Televisieproductie 2018 (21-2017, deadline 24 mei 2018) bekend gemaakt. In totaal werden 77 projecten uit 16 Europese landen ingezonden, 19 projecten uit 10 landen werden geselecteerd voor een totaal subsidiebedrag van 6.825.291 euro. Helaas werden geen Nederlandse inzendingen geselecteerd. Lees meer

Netflix-algoritme leidt ook intern tot discussie

Wie Netflix aanzet, krijgt suggesties voor films en series die moeten passen bij zijn of haar kijkgedrag. Dit gebeurt op basis van het algoritme, dat een analyse maakt op basis van het kijkgedrag van gebruikers. Maar deze strategie leidt intern ook tot veel discussie, schrijft The Wall Street Journal. Lees meer

Image
Janneke van Laar Janneke van Laar

Kunstloc Brabant