Zuidenwind Filmprodukties in de prijzen op IDFA en meer! Het laatste AV en film nieuws op een rij.

VACATURES & OPROEPEN
NIEUWS
TIPS VAN DE REDACTIE
AGENDA

VACATURES & OPROEPEN

Let op! | Sluitingsdata 2016

De sluitingsdata van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2016 zijn vastgesteld. De regelingen Architectuur, E-cultuur, Internationalisering, Gamefonds en TAX-Videoclipfonds hebben in 2016 ieder vier rondes. De regeling Vormgeving heeft vijf rondes en de Non-Fictie Transmediaregeling heeft drie rondes. De regelingen Activiteitenprogramma's, Meerjarige programma's en Talentontwikkeling hebben ieder één ronde. Lees meer

***

Oproep | De ontmoeting: Nog drie weken om je filmplan in te dienen (reminder)

Heb jij een plan voor een fictiefilm, documentaire, animatie of andere audiovisuele productie van maximaal 6 minuten? Dien jouw project in voor de eerste editie van De Ontmoeting! Geselecteerde projecten krijgen een bijdrage van €5000, op voorwaarde dat zij succesvol €5000 crowdfunden. Indiendeadline is 1 december 2015. Lees meer

***

NIEUWS

Prijzen voor documentaires van Zuidenwind uit Breda op IDFA

A Strange Love Affair with Ego van Ester Gould wint de IDFA Award for Dutch Documentary en krijgt een eervolle vermelding van de jury van de AWFJ - Alliance of Women Film Journalists' EDA Award for Best Female-Directed Documentary. Ninnoc van Niki Padidar wint de prijs IDFA Award for Best Children's Documentary. Lees meer

***

Lab-1 nieuwe huurder Koelhuis Campina Eindhoven

Lab-1 en Mohr Music Events zijn waarschijnlijk de nieuwe huurders van het koelhuis van Campina aan de Dirk Boutslaan in Eindhoven. Ze trekken erin als het pand met geringe investering brandveilig te maken is. Dat zegt initiatiefnemer Chris de Zeeuw van Lab-1, dat onder meer dance-festivals, maar ook exposities, films, markten en andere vormen van 'urban culture' wil organiseren. Dat gaat gebeuren onder de nieuwe naam Lab-2. Mohr Music zat onder meer op Stratumseind en is gericht op live muziek. De  initiatiefnemers moeten nog de nodige vergunningen regelen bij de gemeente. Die kijkt daar welwillend naar. Wethouder Mary Ann Schreurs noemt de komst van Lab-1 'een mooie ontwikkeling'. Lees meer

***

Filmhuis in Oosterhout moet deuren sluiten

De bezoekersaantallen van het Filmhuis in Oosterhout vallen tegen. Geen 400, maar gemiddeld 200 bezoekers per week,  met als gevolg een structureel exploitatietekort van 70.000 euro. In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B en W weten dat de gemeente geen extra subsidie meer verstrekt. Het Filmhuis had om extra subsidie gevraagd, maar het college gaat daar niet in mee. De gemeente is wel akkoord gegaan met het voorstel om de aflossing van de lening op te schorten met drie jaar. Lees meer

***

Kabinet onderschrijft ‘De waarde van creativiteit’

De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben in het voorjaar gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.  Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit. Het kabinet Rutte omarmt het advies. ‘Een professionele creatieve industrie richt zich op permanent leren, grijpt kansen in het buitenland en investeert in publiek-private samenwerkingen op het gebied van onderzoek. De overheid ondersteunt dit, waarbij een goede afstemming tussen de verschillende instrumenten essentieel is. Samenwerking tussen verschillende uitvoerende instellingen is eveneens van belang om de creatieve industrie optimaal te ondersteunen’. Lees meer

***

Cultuur in Beeld laat veel Buiten Beeld

FNV KIEM, de Federatie Cultuur en Kunsten ’92 constateren dat Minister Bussemaker een  te positief en niet volledig beeld van de cultuursector schetst in haar begeleidende brief bij Cultuur in Beeld 2015. Zij roepen de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief op de werkelijke ontwikkelingen niet te negeren. ‘Kijk met een brede en realistische blik naar de culturele sector en los een aantal knelpunten op voordat de sector nog verder afkalft’. De organisaties hebben  aanvullend  onderzoek laten doen door de Kwink Groep. Lees meer

***

Aan de Tweede Kamer, commissie Cultuur: Roep om integrale en interdisciplinaire afweging en 1,8 miljoen extra voor festivals

In  een brief verzonden naar de leden van de commissie Cultuur van de Tweede Kamer verzoeken Nederlandse festivals opererend in de sectoren beeldende kunst, creatieve industrie, film, letteren en cultuurparticipatie, de Tweede Kamer, naast de resterende extra middelen voor festivals, 1,8 miljoen euro extra vrij te maken voor de festivals. Bovenal pleiten de festivals voor een integrale afweging en weloverwogen verdeling van middelen over álle disciplines. Lees meer

***

Kamerbrief over eindrapportage project Beelden voor de Toekomst

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de eindrapportage van het project Beelden voor de Toekomst. Deze eindrapportage bestaat uit een inhoudelijke eindpublicatie ‘Beelden van het verleden’ en het rapport ‘Zelfevaluatie Beelden voor de Toekomst’. In het project Beelden voor de Toekomst redden vier instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek. Lees meer

***

Kamer : "Maak regionale samenwerking van publieke en private media mogelijk"

Lokaal en regionaal staat het media-aanbod en daarmee ook de journalistieke controlefunctie onder druk. Dat vindt een grote meerderheid van de Tweede Kamer. Zij pleit ervoor de kwaliteit en het aanbod van media in de regio te helpen versterken door mogelijkheden te bieden voor samenwerking en experimenten. De Kamer vindt het een goed idee dat de regering juridische, organisatorische en praktische drempels voor publiek- private samenwerking van media-organisaties wegneemt. De op 24 november aangenomen motie met deze strekking vinden provincies belangrijk om het regionale media-aanbod ook in de toekomst op peil te houden, ten behoeve van vrije nieuwsgaring en optimale betrokkenheid van burgers en andere partijen. Lees meer

***

Mediamonitor 2014-2015: Trends, Mediabedrijven en Mediamarkten

Het Commissariaat voor de Media heeft de Mediamonitor 2014-2015 gepubliceerd. Mediabedrijven groeien, markten versmelten en kruisbestuivingen tussen markten en mediatypen ontstaan. Steeds meer mediabedrijven ontwikkelen zich tot allround mediaspelers en begeven zich ook op de markt van online video. Het toenemende belang van YouTube is een van de opvallendste trends. In 2013 werd wereldwijd per minuut 100 uur videocontent geüpload, in 2014 is die hoeveelheid verdrievoudigd. YouTube-kanalen zijn echte jongerendomeinen en er zijn inmiddels kanalen met honderdduizenden abonnees. Lees meer

***

BREIN introduceert nieuw systeem om uploaders te identificeren

BREIN heeft een systeem ontwikkeld waarmee op basis van IP-adressen grotere aantallen eerste en grote uploaders kunnen worden geïdentificeerd. De antipiraterijorganisatie verwacht het systeem in 2016 te gebruiken. Om de persoonsgegevens van betrapte inbreuk makende uploaders te verkrijgen, zal BREIN een beroep doen op ISP's. Die daarvoor gewoonlijk een rechterlijk bevel verlangen. BREIN stelt dat in geval van ernstige inbreuk het verkrijgen van zo'n bevel in de regel geen belemmering vormt. Het nieuwe systeem is door BREIN bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aangemeld, die het onderzoekt.  Stichting BREIN heeft een tweetal Nederlandse ontwikkelaars gestopt die Popcorn Time-software aan het ontwikkelen waren. De piraterijwaakhond heeft met de ontwikkelaars geschikt en hen een boete boven het hoofd gehangen van €2000 per dag als zij alsnog doorontwikkelen. Lees meer

***

Onderzoek gestart naar AV-collecties in Nederland

Het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum heeft audiovisuele instellingen gevraagd deel te nemen aan een onderzoek om trends en ontwikkelingen binnen audiovisuele collecties in Nederland in kaart te brengen. Het is de bedoeling dat de enquête, de Trendmonitor Audiovisuele Collecties, leidt tot initiatieven voor een netwerk van collectiehouders. Daar is volgens algemeen directeur Jan Müller van Beeld en Geluid sterk behoefte aan. Lees meer

***

Netwerk Digitaal Erfgoed: Werkplannen

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed bevat doelen, vertrekpunten en werkprogramma’s voor een gezamenlijke aanpak gericht op de ontwikkeling van een landelijke, sector overstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed. De strategie is ontwikkeld door het NDE met bijdragen van tientallen professionals uit de verschillende sectoren, in de vorm van werkgroepen, bijeenkomsten en de review van teksten. De nationale strategie vormt de onderlegger van een aantal werkprogramma’s van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Er zijn drie werkprogramma’s, afgeleid van het drielagenmodel: 1. Digitaal Erfgoed Zichtbaar,  2. Digitaal Erfgoed Bruikbaar,  3. Digitaal Erfgoed Houdbaar. Lees meer

***

De VPRO Big Screen Award

International Film Festival Rotterdam (IFFR) en omroep VPRO hebben hun samenwerking uitgebreid met de VPRO Big Screen Award. In deze competitie, bestaande uit acht films die hun internationale première beleven tijdens IFFR, bepaalt een publieksjury welke film aan een groot publiek wordt aangeboden. Lees meer

***

Shortcutz introduceert publieksprijzen

Shortcutz Amsterdam heeft een mooi nieuw onderdeel aan de aanstaande derde editie van de Shortcutz Annual Awards toegevoegd. Voor het eerst zal er ook een publieksprijs voor beste korte film geïntroduceerd worden. Vanaf begin december zal het mogelijk zijn om in diverse bioscopen en filmhuizen in Nederland te stemmen op je favoriete korte film van 2015. Lees meer

***

Virtual reality als empathiemachine

In de Brakke Grond in Amsterdam vond de DocLab Interactive Conference plaats. Digitale pioniers kwamen vertellen over hun ervaringen met nieuwe digitale vertelvormen, zoals virtual reality.Een verslag. Lees meer

***

Storytelling op het snijvlak van werkelijkheid en subjectieve ervaring

Het DocLab programma van IDFA presenteert ook dit jaar weer een caleidoscoop van nieuwe vormen van storytelling. Tijdens het live-evenement Performing Reality spraken vier verhaalvertellers die zich met hun werken op het snijvlak van werkelijkheid en de subjectieve ervaring daarvan begeven. Lees meer

***

Beeld en Geluid lanceert boek 'De Nederlandse Documentairefilm 1965-1990'

Het boek De Nederlandse Documentairefilm 1965-1990 van Bert Hogenkamp werd tijdens het IDFA gepresenteerd. Tijdens de presentatie sprak hij  aan de hand van een aantal filmfragmenten over de rijke traditie van de Nederlandse documentairefilm. Lees meer

***

Tate Modern organiseerde een conferentie over het beheer en behoud van mediakunst

Tate Modern in Londen organiseerde een conferentie over het beheer en behoud van mediakunst. Harde schijven, videokunst, filminstallaties stellen bijzondere eisen. Doordat software en hardware veranderen, ontstaan er problemen. Kunstenaars “updaten“ hun werk met de vernieuwing van de technologie. De zichtbaarheid in collecties is niet zo vanzelfsprekend als bijv. schilderijen. Lees meer

***

Videokunst om thuis te projecteren

Is videokunst alleen weggelegd voor musea? Gezien het gedoe met formats, stekkers en dragers zou je denken van wel. Het Rotterdamse  initiatief Beam stelt iedereen in staat waar dan ook videokunst te kijken. Beam is een ‘quarterly for video collectors’. Abonnees krijgen eens in de drie maanden een stick toegezonden met daarop een splinternieuw videokunstwerk. Die kan worden afgespeeld op een oplaadbare pocket beamer, die past in een handpalm. Lees meer

***

December brengt CineStore naar Nederlandse bioscopen

Er wordt komende maand een nieuw concept gelanceerd in de Nederlandse bioscopen: de CineStore. Waar in Nederlandse bioscopen op dit moment vooral eten en drinken verkrijgbaar is, verkoopt vrijwel niemand ook merchandise van grote films. John den Hollander springt in dit gat en lanceert in december, met de release van Star Wars: The Force Awakens een pilot. Lees meer

***

Filmwereld en docenten lanceren petitie voor film in het onderwijs

Een groot aantal filmpartijen en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen en lanceerden op 23 november een online petitie om film in het nieuwe onderwijs-curriculum op te nemen. Eerder dit jaar is via een brief gericht aan de leden van het Platform Onderwijs2032, alsmede aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, al een vurig pleidooi gehouden voor ditzelfde onderwerp. Lees meer

***

TIPS VAN DE REDACTIE

De terugkeer van de ijsvogel - Olivier Nijs Geluid

Music video "Have A Good Day" - Arantja

Gympie - Wevoke

AGENDA

29 okt t/m 29 nov - RAK expo | De rollercoaster die filmmaken heet

18 nov t/m 29 nov - IDFA

26 nov t/m 29 nov - Eindhovens Film Festival

Image
Janneke van Laar

Kunstloc Brabant