Bij show & tell krijgen film- en av-makers de gelegenheid krijgen om op een informele manier hun showreel te presenteren en kennis te maken met potentiële opdrachtgevers. Voor de editie op 28 juni brengen we je in contact met Brabantse gemeenten die graag regionaal av-talent willen ontmoeten en die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van av binnen gemeentelijke vraagstukken. Aan de maker de kans om te inspireren met het eigen werk middels een showreel en om met gemeenten het gesprek aan te gaan over de kansen van av binnen de ambtelijke omgeving. Deze speciale editie van show & tell biedt je de mogelijkheid om een nieuw type opdrachtgevers te ontmoeten, na te denken over eigen toegepast werk specifiek binnen een gemeentelijke omgeving en een nieuw netwerk aan te boren.

meet the municipality

Mede door de digitalisering zijn audiovisuele toepassingen binnen gemeenten een steeds prominentere rol gaan spelen. Dit gaat verder dan de inzet van promotievideo’s: app’s worden steeds belangrijker, jaarverslagen en visiestukken worden in nieuwere vormen gepresenteerd en vormen van gamification spelen een steeds grotere rol spelen binnen besluitvorming. Eigenzinnige makers kunnen de eigen identiteit van een gemeente bovendien versterken.

Ga tijdens show & tell (meet the municipality) op 28 juni onder andere in gesprek met CityMarketing Tilburg, met de Gemeente Boxtel en met de CultuurCoaches van de Gemeente Valkenswaard. We zijn ditmaal te gast bij filmplatform BROET in Eindhoven. Vanaf 14:00 uur begint de inloop. Na een kort welkom beginnen we om 14:30 uur stipt met de 1-op-1 gesprekken. Iedere maker zal met minimaal 3 gemeenten in gesprek gaan, met een duur van telkens tien minuten. Dit duurt tot 17:15 uur. Aansluitend is er voor wie wil een borrel.

Film- en av-makers vanuit alle disciplines zijn welkom! Van animatoren tot documentairemakers, van videokunstenaars tot fictiemakers. De toepassingen zijn eindeloos, denk aan uitleganimaties van complexe regelingen, portretten van bijzondere burgerinitiatieven of een interactief jaarverslag. Voorgaande show & tell’s leverden zonder uitzondering vervolggesprekken op, en vaak rollen er ook concrete samenwerkingen uit.

grijp je ticket en doe mee

"Tijdens show & tell wordt er echt een spiegel voorgehouden." Marnix van de Vijver

Met de volgende partijen kun je tijdens show & tell in gesprek:

  • Gemeente Valkenswaard
  • Gemeente Boxtel
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Geertruidenberg
  • Citymarketing Tilburg

Ontdek de deelnemende gemeenten en hun vraagstukken:

Gemeente Boxtel

Gemeente Boxtel is een gemeente in het hart van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het ligt in de Meierij, precies tussen de steden Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Een gemeente van ruim 30.000 inwoners, verdeeld over drie dorpen: Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Gelegen aan A2 en het knooppunt van de sporen Tilburg-Eindhoven en ’s-Hertogenbosch-Eindhoven. Boxtel is in de vorige eeuw bakermat van de duurzaamheidsbeweging in Nederland vanuit De Kleine Aarde, en vandaag de dag staat duurzaamheid nog steeds hoog in het vaandel. De gemeente prijst zich gelukkig met veel natuurgebieden in onze omgeving, waaronder de Kampina, de Geelders, De Scheeken, De Mortelen en Velder. Natuur is nooit ver weg, en de beek De Dommel kronkelt door de gemeente. Toerisme en recreatie is steeds meer in opkomst, en de gemeente herbergt kleine en grote optredens en evenementen.

Tijdens show & tell zal aanwezig zijn: Frits Fastenau (projectmanager). De Gemeente Boxtel is in 2017-2018 gestart met het programma Boxtel Binnen de Bruggen (BBdB), om in het komende decennium tot een opwaardering van het centrum te komen. In de afgelopen vijf jaar is al veel bereikt door herinrichting van de cultuurhistorische as van de Sint-Petrusbasiliek naar kasteel Stapelen door het centrum. Nu is het de beurt aan de economische as: de winkelstraten. Boxtel Binnen de Bruggen moet het het verbindend thema vormen voor het gehele centrum. Onder die visie gaan zo'n 12 projecten vallen. Het verbeelden van de oude Binnendommels en bruggen die vroeger het oude centrum omgaven is daarin de verbindende factor: of fysiek terug te brengen als echt water, of via kunst, verlichting of straatdesign. Dit om de leefbaarheid en economie van het centrum te verbeteren, om klimaatadaptatie met cultuurhistorie te verbinden en voor toerisme en recreatie. De visie wordt nu uitgewerkt door landschapsarchitect MTD en komt omstreeks september gereed. Voor uitvoeringsbudgetten zullen er projectplannen moeten worden gemaakt waar de gemeente ook subsidies mee zal proberen binnen te halen. Een promotiefilm zou daar goed bij kunnen steunen.

6496

Gemeente Valkenswaard

De CultuurCoach van de Gemeente Valksenwaard is een schakel tussen het onderwijs en de cultuuraanbieders. De CultuurCoaches spelen een adviserende, coördinerende en stimulerende rol in de structurele inbedding van cultuureducatie op de Valkenswaardse scholen en het aangaan van duurzame samenwerkingsrelaties, zowel tussen scholen en cultuuraanbieders, als tussen cultuuraanbieders onderling. De CultuurCoaches ondersteunen interne cultuurcoördinatoren op basisscholen, leiden de Cultuurwerkgroep, werken aan een (bovenschoolse) doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, helpen cultuuraanbieders hun (onderwijs)activiteiten vorm te geven, kanaliseren het Valkenswaardse cultuureducatieve aanbod naar het onderwijs, creëren netwerkmogelijkheden in het culturele veld en brengen onderwijs en cultuuraanbieders met elkaar in contact.

Tijdens show & tell zullen aanwezig zijn: Els van den Putte en Janske Wittgen (CultuurCoaches voor de gemeente Valkenswaard). Els en Janske zijn altijd op zoek naar kwalitatief aanbod voor de scholen. Hun doelgroep is vooral het basisonderwijs (kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar). Tijdens show & tell willen ze screenen of er eventueel aanbieders zijn die de scholen in willen met workshops/lessen. Daarnaast maken zij als CultuurCoaches verbindingen met het culturele veld in hun gemeente voor alle verschillende kunstdisciplines en combinaties daarvan.

6499

Gemeente Helmond

Op dit moment wonen er meer dan 91000 inwoners in de Gemeente Helmond. Kenmerkend voor de stad Helmond is een verleden van metaal- en textielindustrie. De straatnamen die op -wal eindigen duiden op de voormalige omwalling van de vestingstad Helmond, waar het veertiende-eeuwse kasteel onderdeel van was. De gemeente maakt deel uit van het stedelijk netwerk BrabantStad en is de tweede stad in de Brainport-regio.

Tijdens show & tell zal aanwezig zijn: David de Vries (hoofd strategie en communicatie Gemeente Helmond). De gemeente is op dit moment bezig het opstellen van het verhaal van Helmond, waarin het oude DNA wordt vervlochten met de modernere identiteit rondom high tech. Hoe kunnen audiovisuele producten bijdragen bij het versterken van het imago van de stad Helmond?

6549

Citymarketing Tilburg

Tilburg is een geweldige stad en dat wil Citymarketing Tilburg aan iedereen laten zien. Want hoe meer mensen dit weten, des te meer mensen in Tilburg gaan werken, wonen, studeren en recreëren. Hun definitie van ‘citymarketing’ is dan ook: ervoor zorgen dat meer mensen kiezen voor Tilburg door het positieve vestigingsklimaat van onze stad breed onder de aandacht te brengen. Natuurlijk doen ze dit niet alleen. Sterker nog, de hele stad werkt hieraan mee. Want alle Tilburgers voelen het: Tilburg leeft, bloeit en bruist als nooit tevoren. 

Tijdens show & tell zal aanwezig zijn: Marc Meeuwis (directeur Citymarketing Tilburg). Marc wil graag “snippets” met je bespreken. Hij is nieuwsgierig: wat is beste opbouw en invulling? Wat is de waarde van een snippet? Hoe kun je dit meten?

6553

Gemeente Geertruidenberg

De Gemeente Geertruidenberg is een gemeente met zo’n 21.515 inwoners en bestaat uit drie kernen met een eigen karakter. De gemeente Geertruidenberg is een professionele en vraaggerichte organisatie waarbij integraal werken centraal staat.

Aanwezig tijdens show & tell zal zijn: Jet Westhoff (projectleider Gemeente Geertruidenberg). Jet is nieuwsgierig naar de nieuwe generatie filmmakers en benieuwd naar de huidige mogelijkheden van av. Specifieker kan met Jet ook gesproken worden over de nieuwe Omgevingswet, en de kansen voor av hierbinnen bij gemeentes. Net als andere gemeenten in Nederland is de Gemeente Geertruidenberg druk bezig zich voor te bereiden op de Omgevingsweg die in 2021 in werking zal treden. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet bundelt alle wetten voor de leefomgeving en vraagt om een nieuwe manier van samenwerken die wensen uit de samenleving begeleidt en uitgaat van samenwerking met alle betrokken partijen. Dat betekent over de muren van eigen taken kijken. En ook het eerder betrekken van experts, belanghebbenden en ervaringsdeskundigen. De Omgevingswet vraagt om een cultuuromslag, zowel bij de ambtenaren als bij inwoners. Hoe kan av hier bij helpen?

6554
"Je kunt in een korte tijd heel veel potentiele opdrachtgevers spreken, en dat is heel fijn." Bram Knol

show & tell (meet the municipality) - nog even alles op een rij

wat | Bij show & tell krijgen film- en av-makers de gelegenheid krijgen om op een informele manier hun showreel te presenteren en kennis te maken met potentiële opdrachtgevers. Voorgaande show & tell’s leverden zonder uitzondering vervolggesprekken op, en vaak rollen er ook concrete samenwerkingen uit.

wanneer | vrijdag 28 juni (14:00-18:00 uur)

waar | filmplatform BROET, Eindhoven

voor wie | Film- en av-makers vanuit alle disciplines zijn welkom! Van animatoren tot documentairemakers, van videokunstenaars tot fictiemakers. De toepassingen zijn eindeloos, denk aan uitleganimaties van complexe regelingen, portretten van bijzondere burgerinitiatieven of een interactief jaarverslag. 

hoe | Na een plenaire opening beginnen de 1-op-1 gesprekken. Iedere maker zal met minimaal 3 gemeenten (op basis van je voorkeuren) in gesprek gaan, met een duur van telkens tien minuten. Aansluitend is er voor wie wil een borrel. 

deelname | 25 euro

tickets

Janneke van Laar Janneke van Laar

Kunstloc Brabant