Een jaarlijks terugkerend festival met films, documentaires, workshops, interviews en netwerken over fraude en fraudebestrijding.

Doelstelling van het festival is het creëren van bewustzijn over de invloed die fraude heeft op de maatschappij en een platform te zijn voor publieke organisaties, private organisaties én burgers die actief zijn op het gebied van fraude- en corruptiebestrijding. We zijn er een groot voorstander van dat de burger zich meer actief opstelt en zich betrokken voelt bij de bestrijding van fraude en corruptie in de maatschappij waar hij/zij in leeft.