De laatste info over Creative Europe en Europe for Citizens, paneldiscussies en meer.

Datum: 28 november 2019
Tijd: 13.00 - 17.00 uur + netwerkmoment
Toegang: gratis
Locatie: Lab 111, Amsterdam

Informatietechnologie heeft een grote impact op onze samenleving. Enerzijds bevordert het onmiskenbaar de vrijheid van communicatie en democratie, anderzijds zorgt digitalisering steeds vaker voor beperkingen en nieuwe vormen van toezicht. De Europese Unie moedigt grensoverschrijdend gebruik van informatietechnologie ten behoeve van artistieke expressie aan, maar speelt tegelijkertijd een belangrijke rol bij het bewaken van de grenzen op het gebied van rechten en vrijheden van burgers in de online-omgeving.

Op donderdag 28 november onderzoeken we tijdens onze jaarlijkse Europadag de rol van technologie in onze samenleving en het belang van Europees beleid hierbij.Hans de Zwart, directeur van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, trapt af met een keynote en bespreekt onder andere de nieuwe copyrightwet. Daarna volgt een paneldiscussie met diverse experts uit de culturele en creatieve sector en kan men aanschuiven bij een van de volgende drie deelsessies:

1. Creative Europe X Horizon 2020: waar kunst en technologie elkaar ontmoeten
De rol van digitale technologieën voor de culturele en creatieve sector staat centraal in de #Digital4Culture-strategie van de Europese Commissie. Alleen met behulp van innovatie zal de EU in staat zijn haar economie sterk, duurzaam en concurrerend te houden. In het commissievoorstel voor het toekomstige Creative Europe Programma (2021-2027) wordt gezocht naar meer synergie tussen andere EU-programma’s, waaronder Horizon Europe, het EU programma voor onderzoek en innovatie. Hoe kan Horizon 2020 de digitale infrastructuur voor de culturele en audiovisuele industrie verbeteren en wat zijn de voordelen van cross-sectorale samenwerking?

2. Europe for Citizens: Boiling Frog workshop
Deelnemers worden door middel van een interactief vragenspel uitgedaagd na te denken over onderwerpen die onze digitale vrijheden bedreigen. In samenwerking met het Iron Curtain Project en Masterpeace.

3. Cultureel Erfgoed en digitalisering
Hoe kunnen kunstenaars gedigitaliseerde cultuur gebruiken als bronmateriaal voor nieuw werk en hoe kunnen erfgoedinstellingen hier op inspelen? In deze sessie delen we Nederlandse en Europese voorbeelden waarbij gedigitaliseerd erfgoed als inspiratie en werkmateriaal dient voor hedendaagse kunstenaars. In samenwerking met DEN, kennisinstituut Cultuur & Digitalisering.

Uiteraard blikken we deze middag ook vooruit op de nieuwe periode van deze Europese programma’s vanaf 2021.

meer informatie

Janneke van Laar Janneke van Laar

Kunstloc Brabant