Magazine Back

 • Tweemaal per jaar organiseert KONKAV een show & tell, waarbij film- en av-makers de gelegenheid krijgen om op een informele manier hun showreel te presenteren en kennis te maken met potentiële opdrachtgevers. Op 14 december brengen we je in contact met educatieve uitgeverijen, met wie je in korte sessies 1-op-1 in gesprek gaat. Deze speciale 9e editie van show & tell biedt je de mogelijkheid om een nieuw type opdrachtgevers te ontmoeten, na te denken over eigen toegepast werk specifiek binnen een educatieve omgeving en invulling en een nieuw netwerk aan te boren.
   

  get educated

  Digitalisering heeft een grote impact gehad binnen de wereld van educatieve uitgeverijen. Audiovisuele toepassingen zijn een steeds prominentere rol gaan spelen. Voor niet alle educatieve uitgeverijen is dit een vanzelfsprekendheid: av, wat moet je er mee, naast het eenvoudigweg digitaliseren van de lesboeken? Voor andere partijen zijn av-toepassingen een logisch onderdeel geworden binnen lesinvulling en lesmateriaal. Zij zijn juist op zoek naar innovatieve toepassingen en nieuwe gezichten. Voor de speciale editie van show & tell op 14 december brengt KONKAV je in contact met educatieve uitgeverijen.

  We zien in Brabant een sterke av-sector en toonaangevende educatieve uitgeverijen. Nu de digitale beeldcultuur en bijbehorende beeldtaal een prominente rol heeft gekregen, is het van steeds groter belang dat educatieve partijen meegaan in deze audiovisuele en digitale ontwikkelingen. Digitalisering zorgt ervoor dat je als educatieve uitgever of opleider moet innoveren, door het opnieuw uitvinden van de lesmethode of het ontwikkelen van digitale adaptieve leerplatformen.

  Tegelijkertijd zien we de opkomst van het maakonderwijs. Doordat meer en meer moderne (maak)technologie beschikbaar komen voor de consument (denk bijvoorbeeld aan de 3D-printer) krijgen ook leerlingen toegang tot die technologie en leren zij hun creativiteit om te zetten naar een product. Zo wordt de afstand van idee naar product kleiner en wordt de leerling producent in plaats van consument. Professionele film- en av-makers kunnen de educatieve sector en het onderwijs helpen om daar invulling aan te geven.

  Bij show & tell krijgen film- en av-makers de gelegenheid om op een informele manier hun showreel te presenteren en kennis te maken met potentiële opdrachtgevers. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn er zonder uitzondering vervolggesprekken, en vaak rollen er ook concrete samenwerkingen uit. Op 14 december brengt KONKAV je in contact met educatieve organisaties die je graag regionaal talent willen ontmoeten en die nieuwsgiering zijn naar de mogelijkheden van av. Aan de maker de kans om te inspireren met het eigen werk en om het gesprek aan te gaan over av binnen een educatieve context. Je mag om tafel met Zwijsen, Blink, Cubiss, Malmberg en Delubas.

  Deze speciale negende editie van show & tell biedt je de mogelijkheid om een nieuw type opdrachtgevers te ontmoeten, na te denken over eigen toegepast werk specifiek binnen een educatieve omgeving en invulling en een nieuw netwerk aan te boren. Film- en av-makers vanuit alle disciplines zijn welkom! Van animatoren tot documentairemakers, van videokunstenaars tot fictiemakers. De educatieve toepassingen zijn eindeloos, denk aan uitleganimaties, boektrailers en content voor digiborden, maar ook aan vr- en ar-toepassingen en app-ontwikkeling.

  Vanaf 14:00 uur begint de inloop. Na een kort welkom beginnen we om 14:30 uur stipt met de 1-op-1 gesprekken. Iedere maker zal met minimaal 3 educatieve organisaties in gesprek gaan, met een duur van telkens tien minuten. Dit duurt tot 17:30 uur. Aansluitend is er voor wie wil een borrel (inbegrepen in de prijs).

  #1: Zwijsen

  De Tilburgse educatieve Uitgeverij Zwijsen ontwikkelt samen met leerkrachten en leerlingen nieuwe educatieve materialen. Zo worden inspirerende lessen mogelijk en worden leerkrachten bij het lesgeven ontzorgt.
   
  Zwijsen hanteert de pay-off ‘breng leren tot leven’. Ze zijn benieuwd hoe makers hiermee aan de slag zouden gaan. Hun doelgroep is het basisonderwijs. Aanwezig zullen zijn: Leo Hamers (art director), Laura van Merendonk (art director) en Mirjam Faessen (beeldredacteur).

  #2: Blink

  Blink uit Den Bosch is een jonge educatieve uitgeverij. Ze ontwikkelen digitale lesmethodes en zijn constant op zoek naar de uitdaging om hun lesmethodes nog aansprekender, educatiever en vooral leuker te maken voor leerlingen. Naast lesmethodes zijn ze ook bekend van de educatieve jeugdtijdschriften Bobo, Okki, Wild van Freek en National Geographic Junior.

  Blink is vooral op zoek naar videomakers, animators en motiongraphic-designers om hun videonetwerk uit te breiden. Het is voor de filmmaker een uitdaging om film en educatie samen te brengen: een film moet visueel spannend zijn (met alle vrijheid aan de filmmaker), waarbij tegelijkertijd de inhoudelijke eisen, zoals klassikale opdrachten, niet uit het hoofd mogen worden verloren. De lesinhoud gaat altijd voor op visueel en het is een uitdaging voor alle partijen om dit te bewaken en hier een spannend geheel van te maken. Verder is Blink benieuwd of de makers al ervaring hebben met educatieve films, wat deze ervaring is en wat  zij zelf vinden van deze films. Ook zijn ze benieuwd hoe filmmakers kijken naar de huidige educatiesector en wat ze van Blink en hun visie vinden. Blink is niet op zoek naar standaard educatieve filmpjes, maar wil zich graag onderscheiden van andere uitgeverijen en graag met nieuwe partijen rebels te werk gaan en de grens opzoeken. Aanwezig zullen zijn: Lara Louvenberg (contentspecialist video) en Coen Doesborg (contentspecialist beeld & animatie).

  #3: Cubiss

  Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met technologie: thuis, met vrienden op straat en ook op school zijn digitale media niet meer weg te denken. Maar dat wil niet zeggen dat kinderen ook mediawijs ofwel digitaal geletterd zijn. Cubiss zet zich daarom in opdracht van provincie Noord-Brabant in voor meer beleid rond digitale geletterdheid in het Brabantse onderwijs. Samen met onder andere de Brabantse bibliotheken vergroten zij de kennis rond mediawijsheid en werken ze aan een structurele aanpak digitale geletterdheid op scholen. Door middel van vernieuwend lesmateriaal, netwerkbijeenkomsten, adviestrajecten en trainingen zet Cubiss scholen in beweging om kinderen en jongeren te leren om bewust te zijn van hun mediagedrag en de kansen van de digitale wereld volop te benutten.    
   
  Cubiss gaat tijdens show & tell graag op zoek naar mogelijkheden om filmmakers te betrekken bij de inhoudelijke verrijking van lesmateriaal, het ontwikkelen en/of geven van workshops rondom beeld maken en beeld analyseren, of bij de promotie van lesmateriaal. Uiteraard vertellen ze graag over de ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid in het onderwijs en staan ze open voor nieuwe, creatieve ideeën. Aanwezig zullen zijn: Ingrid de Jong (projectleider mediawijsheid & adviseur educatie) en Sophie Vijgen (adviseur mediawijsheid). 

  #4: Malmberg

  Malmberg is een grote educatieve uitgeverij in Den Bosch. Onderwijs zit ze in het DNA. Malmberg ontwikkelt hoogwaardige leermethoden voor het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en bieden deze aan via digitale leerplatformen en boeken. Malmberg wil hierbij het allerbeste uit leerling en leerkracht halen, en biedt service en ondersteuning aan leraren om optimaal met de leermethoden te werken.  
   
  In de producten van Malmberg spelen filmpjes en animaties een steeds grotere rol. Ze maken de lessen beter, rijker en interessanter. Denk hierbij aan instructiefilmpjes voor de leerling of leerkracht waarin de lesstof helder wordt uitgelegd, denk aan animaties om ingewikkelde begrippen inzichtelijk te maken of een video die de leerling uitdaagt om een specifiek probleem op te lossen. Al deze filmpjes of animaties ondersteunen de inhoud van de les. Ze leggen het probleem helder uit, spreken de leerlingen en leerkrachten aan, ze motiveren, zijn vaak grappig en mooi gemaakt. Soms is film zelfs de aanleiding om te leren. Daarnaast laat Malmberg filmpjes ontwikkelen voor promotionele doeleinden. Malmberg is dan ook op zoek naar jonge video- en animatietalenten die mee kunnen denken op conceptniveau, die zich goed kunnen inleven in de doelgroep, goed kunnen samenwerken en producten kunnen maken op hoog niveau. Aanwezig zullen zijn: Mark Zweegers (portfolio manager voortgezet onderwijs), Janine Lehman (art director) en Jessica Glasmacher (art director).

  #5: Delubas

  Delubas is een middelgrote educatieve uitgeverij uit Drunen. Ze werken met een gezellig, professioneel team in een informele sfeer en ontwikkelen hoogwaardig educatief materiaal voor het primair onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Delubas zet zich in voor beter onderwijs en is continu alert op groepen kinderen die buiten de boot dreigen te vallen, zoals begaafde leerlingen die niet voldoende uitdaging krijgen, kinderen die slecht scoren op bepaalde vakgebieden of toetsonderdelen en zwakke lezers met een zeer lage leesmotivatie. Voor deze kinderen maken ze passende materialen die hen motiveren en uitdagen op hún niveau. Delubas wil ervoor te zorgen dat school ook voor deze kinderen leuk en uitdagend is.

  Digitale producten nemen een steeds grotere plaats in, zo ook animaties en video’s om het lesmateriaal te verrijken. Als uitgeverij houden zij zich bezig met de vraag: 'Hoe zetten we AV op een creatieve en innovatieve wijze in om ons lesmateriaal te verbeteren?' Hier zouden ze deze middag inspirerende gesprekken over willen voeren. Aanwezig zullen zijn: Dick Loeve (uitgever) en Julia Jager (content specialist video en animatie).

  aanmelden

  Film- en av-makers vanuit alle disciplines zijn welkom! Meld je aan en toon je werk.

  KONKAV connects: show & tell (get educated)

Headlines

Tip de redactie

Cloudtag

Categorieen

Archief

Powered by BKKC