Magazine Back

  • KONKAV tracht al enige tijd om door middel van krachtenbundeling de sector te versterken. Het platform richt zich op de provincie Brabant, waar de audiovisuele sector een belangrijk onderdeel is van de creatieve industrie. De ontwikkelaars, het bkkc, Playgrounds en The Cre8ion.Lab, hebben het netwerk opgezet met als doel het netwerk, de inhoud en de kracht van AV-Brabant inzichtelijk en zichtbaarder te maken. Dit gebeurt op een manier waardoor de economische ontwikkeling gestimuleerd wordt, het rendement van de AV-sector in Noord-Brabant vergroot wordt én daarmee het rendement van de gehele sector.

    De sector heeft dit soort initiatieven op het moment ook hard nodig. Want volgens FNV KIEM-bestuurders Martin Kothman en Peter van den Bunder moeten velen freelancers en werknemers uit de mediawereld nu óf stoppen met hun beroep óf doorwerken onder het bestaansminimum doordat de tarieven, lonen en vergoedingen onder grote druk staan. Om dit te voorkomen roept FNV KIEM, de vakbond voor werknemers en freelancers in de kunsten, informatie-industrie, entertainment en media, iedereen op om de krachten te bundelen om de AV-sector in leven te houden. De vakbond is gestart met de campagne www.lekkerdoordraaien.nl, welke beoogt de belangen van de AV-professionals op het gebied van werk en inkomen sterker te bundelen.

    "De bestaanszekerheid van de mensen in de AV-sector neemt ziender ogen af", zegt Van den Bunder. De teruglopende budgetten van de opdrachtgevers zijn daar grotendeels de oorzaak van. "Ik zie dagelijks voorbeelden van freelancers die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden en desondanks genoodzaakt zijn voor een opdracht op tarief te concurreren met collega-freelancers die het net zo moeilijk hebben." Kothman voegt toe dat ook omroeppersoneel in onzekere tijden verkeert vanwege grootschalige bezuinigingen: "De sector slinkt zienderogen met honderden banen. Mensen, die geholpen moeten worden bij het vinden van een nieuw werk of zelfs een nieuwe loopbaan. En daarnaast kalven voor degenen die mogen blijven de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden flink af. Ook daar is het van levensbelang om de krachten te bundelen."

    Freelancers en werknemers moeten zich verenigen en opkomen voor fatsoenlijke tarieven, lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Als lid ontvang je individueel steun en advies bij juridische vraagstukken en kunnen leden vaak gezamenlijk korting krijgen op verzekeringen, zoals arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid. 

Headlines

Tip de redactie

Cloudtag

Categorieen

Archief

Powered by BKKC